Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Införandeprojektet – nytt verksamhetssystem

Lifecare är namnet på det nya verksamhetssystem från TietoEVRY som håller på att införas inom social- och äldreförvaltningen. Införandet sker etappvis och omfattar olika verksamhetsområden. Lifecare ska enligt den preliminära tidplanen vara helt infört våren 2022.

Foto: Mostphotos

Var i projektet befinner vi oss?

Avtalet med TietoEVRY är nu undertecknat och den gemensamma projektplanen har godkänts av social- och äldreförvaltningens ledningsgrupp samt samverkats med de fackliga organisationerna.

Preliminär införandeplan

  • Individ- och familjeomsorg samt arbete och försörjning
  • Vård- och omsorg
  • Mobilt arbetssätt
  • Planeringssystem

Vad ska göras?

Arbetet går nu vidare med visningar av Lifecares olika delar. ”Bakom kulisserna” pågår utredningsarbete och planering inför den tekniska installationen. Till exempel måste system, som idag är kopplade till Procapita eller Combine, kunna fortsätta att fungera även efter övergången till Lifecare.

Hur ska det göras?

Planeringsmöten kommer att hållas där särskilt berörd personal informeras av TietoEVRY om hur införandet av Lifecare ska gå till. Vidare planeras för olika utbildningsinsatser. Exempelvis kommer TietoEVRY att utbilda representanter som i sin tur utbildar sina kollegor. Kontinuerlig dialog hålls med avdelnings- och verksamhetschefer för att säkerställa att personella resurser finns tillgängliga för att bemanna projektets olika delar.

Förändringsstopp

Eftersom Lifecare nu kommer att införas betyder det att ändringar i befintliga system, som till exempel Combine och Procapita, inte kommer att kunna göras om det inte gäller ändringar i lagkrav, nya releaser eller vid risker för kvalitetsbrister utifrån lagkrav.

Varför ett nytt verksamhetssystem?

Skälet till att ett nytt verksamhetssystem införs i förvaltningen är dels att avtalen med de befintliga leverantörerna är på väg att löpa ut dels att det har funnits funktionella brister som förvaltningen, genom tydligare kravställningar i upphandlingens förfrågningsunderlag, hoppas få bukt med. 

Kontakt

Gustav Genberg, projektledare
gustav.genberg@haninge.se

Per Carlsson, projektledare
per.carlsson@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 november 2020