Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Stöd vid frågor om det förekommer fall med coronavirus i Haninge kommuns verksamhet

Får du som chef frågor om hur kommunen hanterar situationen med coronaviruset? Som stöd har vi tagit fram en text som du kan använda som svar. Genom att använda den kan vi skapa förtroende och tillit med en samordnad och enhetlig kommunikation.

Vi får en del frågor om hur man ska svara på frågor om hur vi hanterar situationen med coronaviruset, berättar Anna Berglund kommunikations- och digitaliseringsdirektör. För att stötta dig som chef har vi tagit fram en text som du kan använda som stöd i hur du kan svara. Genom att använda detta stöd får vi en samordnad och enhetlig kommunikation, vilket också är viktigt för att skapa förtroende och tillit.

Så här kan du svara:

"Vi har stor förståelse för att den här situationen kan skapa oro och vi tar den på stort allvar. Vi är väldigt måna om våra elever/äldre/vårdnadshavare och medarbetares hälsa. Haninge kommun följer noggrant händelseutvecklingen. Vår inriktning är att hålla verksamheten öppen så att vi får våra invånares vardag och samhället i stort att fungera. Vi vidtar nödvändiga åtgärder utifrån ansvariga myndigheters rekommendationer och beslut och följer hela tiden aktivt de rekommendationer som myndigheterna ger.

Smittskydd Stockholm genomför inte längre någon smittspårning. Provtagningen av coronaviruset i Stockholms län koncentreras sedan 11 mars till dem som är inlagda på sjukhus. Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer med luftvägsinfektion att avstå från sociala kontakter för att inte smitta andra. Uppmaningen gäller kontakter både i yrkes- och privatliv.

Detta innebär att vi i dag inte kan säga hur många som stannar hemma på grund av en vanlig förkylning eller covid-19 som är den sjukdom som det nya coronaviruset orsakar. Vi kan inte heller uppge några ytterligare uppgifter om sjukdomstillstånd eller uppgifter om personliga förhållanden som elever/äldre/vårdnadshavare/arbetsplats med mera på grund av patientsekretess.

Vi har i verksamhet x vidtagit följande åtgärder (berätta om era åtgärder):

  • Exempel som (hygienrutiner, nya rutiner vid servering av måltider)
  • Xxx
  • Xxxx

Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen och vår inriktning är att våra verksamheter har en samhällsviktig funktion och ska hållas öppna så långt möjligt. Vi följer ansvariga myndigheters rekommendationer om hygienrutiner och att stanna hemma om man har symtom eller är sjuk."

Senast uppdaterad: 23 juli 2020