Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Socionomdag med fokus på våld

Under socionomdagen den 11 mars gavs inspirerande föreläsningar av forskare och yrkesverksamma med fokus på våld som var årets tema. Dagen riktade sig till socionomstudenter och yrkesverksamma inom socialt arbete.

Haninge kommun representerades av medarbetare från individ- och familjeomsorgen som bland annat svarade på frågor kring hur kommunenen arbetar med relationsvåld och med unga som begår brott.

I panelformat, med bland annat kommunstyrelsens ordförande i Haninge Meeri Wasberg, diskuterades frågeställningen: Vilka beslut krävs för ett samhälle fritt från våld?

Panelen var samstämmiga kring kommunernas utmaningar. Trångboddhet och segregation lyftes som faktorer som påverkar människors utsatthet och därmed även våldets uppkomst och förekomst. Vidare diskuterade panelen vikten av förebyggande arbete och som exempel nämndes familjecentraler där föräldrar och barn tidigt uppmärksammas och erbjuds stöd.

Fortsatt dialog kommer ske med högskolan med förhoppning om ökat samarbete mellan forskning och praktik.

Socionomdagen anordnades av Södertörns högskola i samarbete med fackförbundet SSR samt Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje kommuner.

Mer om socionomdagen på Södertörns Högskolas webbplats

Senast uppdaterad: 23 juli 2020