Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Social- och äldreförvaltningen har gått upp i stabsläge

Social- och äldreförvaltningen bedriver samhällsviktiga verksamheter och har en viktig roll i att invånarna i Haninge kommun får vardagen att fungera även om smittspridningen ökar. För att fortsätta att säkra våra samhällsviktiga verksamheter har kommundirektören sedan tidigare fattat beslutat om stabsläge nivå 1 i Haninge kommun. Social- och äldredirektören har i sin tur beslutat att social- och äldreförvaltningen går upp i stabsläge och det innebär bland annat att flera personer i ledningen får mer direkta ansvar.

- Vi går upp i stabsläge för att få ännu bättre kontroll i denna mycket svåra uppkomna situation. En stabsgrupp har bildats där alla har tydliga ansvarsområden samt rapporterar direkt till mig. Sammansättningen av stabsgruppen kan förändras över tid utifrån behov som uppstår, säger Siw Lidestål förvaltningsdirektör. 

Det är nedan följande utmaningar som är identifierade i ett första läge med beskrivning och ansvarig person.

Bemanning

Förvaltningen behöver ha en sammanhållen bild av bemanningsbehovet i verksamheterna. Vi behöver god koordination mellan kommunens planeringsgrupp för bemanning och våra egna Bemanningscentrum.
Maria Willix är ansvarig för detta.

Hotell och evakueringsboenden

Regionen har givit oss i kommunen i uppdrag att kunna tillhandahålla boenden/sovplatser. Det kan också vara ej färdigbehandlade personer som regionen anser behöver flyttas tillbaka till hemkommunen för att vårdplatsen behövs till annan sjukare person. Detta samordningsarbete kommer att göras med stöd av andra utanför vår egen förvaltning.
Morgan Norberg är ansvarig för detta.

Skyddsutrustning

Det råder brist i hela landet på skyddsutrustning för personal och vi behöver hålla en strikt sammanhållen helhetsbild av behov och leveranser av skyddsutrustning inom förvaltningens verksamhetsområden.
Pia Engström är ansvarig för detta.

Formalia och dokumentation

Vi använder en beslutslogg för att ha ordning på att nödvändiga beslut fattas i rätt ordning och att de dokumenteras.
Xerxes Fallah-Shirazy är ansvarig för detta.

Representant i operativa krisledningen med grannkommunerna

Morgan Norberg är ansvarig för detta.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020