Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Smitta konstaterad

I regionen finns nu flera fall av smitta och det finns bekräftade fall även i Haninge. Vi kan konstatera att vi har fått bekräftade fall med smitta av det nya coronaviruset inom kommunens äldreomsorg. Haninge kommun samverkar med ansvariga myndigheter för hanteringen av det nya coronaviruset.

Foto: Mostphotos

– Vi följer mycket noga de rutiner som finns när det gäller smittspridning och vi har snabbt kopplat in övriga i vårdkedjan. Det innebär att det är Region Stockholm med ansvarig läkare i samråd Smittskydd Stockholm som i första har hand om vårdkedjan. Vi har ett mycket gott samarbete kring detta. Eftersom det råder patientsekretess och säkerhet kan vi inte kommentera mer än så här i nuläget, säger Siw Lidestål, social- och äldredirektör.

Verksamhet har upparbetade rutiner och har vidtagit ett antal skärpta åtgärder för att hålla smittan isolerad. Personalen följer och arbetar efter riktlinjerna från Vårdhygien och region Stockholm.

– Nu gäller det att vi alla fortsätter att hjälpas åt med att begränsa smittspridningen. Det är viktigt att vi alla följer de råd som finns – framförallt att hålla en god hygien och stanna hemma när du är sjuk, säger Siw Lidestål.

Kommunen har infört besöksstopp för besök på våra vård- och omsorgsboenden och stängt kommunens träffpunkter för seniorer. Vi har även har ställt in alla kultur- och fritidsarrangemang och åtgärderna görs främst för att hantera och minska smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten uppmanar just nu också personer över 70 år att de begränsar sina kontakter med andra människor så långt som möjligt.

– Vi har stor förståelse för att den här situationen kan skapa oro och vi tar den på stort allvar. Hjälp också till att förhindra ryktesspridning, var källkritisk och dela inte osäker information, avslutar Siw Lidestål.

Haninge kommun informerar kontinuerligt när det finns bekräftad information att ge.

Läs mer om coronaviruset på haninge.se/corona

Senast uppdaterad: 23 juli 2020