Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så jobbar kultur- och fritidsförvaltningen med hanteringen av corona-viruset

Den stora nyheten de senaste veckorna har varit utbredningen av det nya corona-viruset i Sverige och i världen. Självklart är detta en fråga som berör även oss på kultur- och fritidsförvaltningen. På veckans ledningsgruppsmöte fördjupade vi oss i frågan och inledde också arbete med att sammanställa en så kallad lägesbild för KOF. Detta är en lägesbild som kommer att förändras utifrån Folkhälsomyndigheten lägesbeskrivning.

Det är viktigt att notera att det löpande kommer nya budskap och kommunikationsmaterial från samverkande myndigheter som kommunen och KOF kontinuerligt analyserar och anpassar till vår verksamhet.

Det är vår nya säkerhetssamordnare, Joakim Sjöqvist, som ingår i den gruppering, fokusgrupp, som träffas för att utifrån ett helhetsperspektiv och ett kommunövergripande uppdrag uppdaterar sig och därmed också oss på situationen.

Följande gäller för  Haninge kommun

 • Haninge kommun samverkar med ansvariga myndigheter för hanteringen av det nya coronaviruset.
 • Vi bedriver samhällskritiska verksamheter och vi har en viktig roll i att invånarna i Haninge kommun får vardagen att fungera även om smittspridningen ökar.
 • Rekommendationerna/läget kan komma att ändras - följ kontinuerligt information hos Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm.
 • Haninge kommun informerar kontinuerligt när det finns bekräftad information att ge.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning, var källkritisk och dela inte osäker information.

KOF:s riktlinjer

 • Vi följer Folkhälsoinstitutets och regionens samordnade rekommendationer
 • Vi håller våra verksamheter och arrangemang öppna som vanligt till dess att vi eventuellt får andra direktiv. (Se mer information nedan.)
 • Eventuella beslut om stängning tas endast av kommunledningen via förvaltningschef.
 • Medarbetare med sjukdomssymtom stannar hemma enligt ordinarie rutiner vid sjukdom. Oro är inte ett skäl att stanna hemma. Oroade medarbetare med sjuksymtom uppmanas att kontakta 1177.
 • Vid frågor från Haningebor så hänvisar vi till www.haninge.se

Förbud mot allmänna sammankomster med mer än 500 deltagare

 • Regeringen har beslutat om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler deltagare än 500 personer. Detta är en smittskyddsåtgärd med anledning av det nya coronaviruset.
 • Beslutet gäller sammankomster och tillställningar både inomhus och utomhus.
 • Med allmän sammankomst menas till exempel demonstrationer, föreläsningar, konferenser, teaterföreställningar, konserter och liknande.
 • Med offentlig tillställning menas till exempel tävlingar och uppvisningar inom idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor.
 • Beslutet gäller 500 personer totalt, alltså inklusive deltagare, åskådare och personal.

Syftet med regeringens beslut om förbudet är att förhindra tillfällen då ett stort antal människor samlas på en och samma plats. Beslutet gäller från och med onsdagen den 11 mars klockan 24.00 tills vidare.

För kultur- och fritidsförvaltningen gäller följande:

 • Förvaltningen arbetar nu med att informera föreningarna om regeringens beslut om att inga arrangemang får genomföras med fler än 500 deltagare.
 • Inledningsvis kontaktar förvaltningen de föreningar som har inbokade stora arrangemang i närtid.
 • Därefter informerar förvaltningarna samtliga föreningar om regeringens beslut
 • Arbetet ovan kommuniceras via Föreningsbyrån.

Om du vill veta mer, uppdateras intranätet HINT löpande, klicka här för att läsa mer.

 

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020