Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så arbetar stadsbyggnadsförvaltningen med hanteringen av nya coronaviruset

Många tänker på coronaviruset just nu och medierapporteringen om det nya viruset är omfattande. Hos oss pågår nu ett intensivt arbete både på kommungemensam nivå och per förvaltning för att hantera situationen med coronaviruset.

Foto: Olof Holdar

Många av kommunens verksamheter är samhällsviktiga och den kommungemensamma inriktningen är att dessa ska hållas igång som vanligt för att få vardagen att fungera för våra medborgare. Respektive förvaltningsledning tar nu i proaktivt syfte fram en övergripande plan för hur vi ska arbeta vid en mer omfattande smittspridning.

– Stadsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp är i dag klar med denna övergripande plan. Den ska nu tas upp i respektive avdelnings ledningsgrupp för framtagande av åtgärder så att vi är väl förberedda och har en samsyn kring våra prioriteringar vid ett mer ansträngt läge. Och inte minst för att vi ska klara av att vara uthålliga eftersom den här situationen kan pågå under en längre period, säger Anna W Haapaniemi, stadsbyggnadschef.

VA-avdelningen, som ansvarar för en av kommunens samhällsviktiga verksamheter, har redan kommit igång med en mer detaljerad planering för att hantera ett mer ansträngt läge.

– Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen och kommunikationsfunktionen högprioriterar all kommunikation avseende hanteringen av det nya coronaviruset. Det är för att säkerställa en god och kvalitetssäkrad kommunikation med medarbetare, medborgare och samarbetspartners, säger Anna W Haapaniemi.

På stadsbyggnadsförvaltningen följer vi kommunens gemensamma inriktning på hur vi ska hantera coronasituationen. Det innebär till exempel att vi följer ansvariga myndigheters rekommendationer. En som är särskilt viktig att lyfta fram i rådande läge är:

Stanna hemma om du har symptom på luftvägsinfektion eller är sjuk. Det är viktigt för att minska smittspridningen.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta och bör därför stanna hemma även vid en förkylning som normalt sett inte betraktas som ett hinder för att gå till skola och arbete.

– Vi har stor förståelse för att den här situationen kan skapa oro och vi tar den på stort allvar. Vill du ha mer information, läs på HINT (intranätet) som vi uppdaterar löpande. Du kan också vända dig till närmaste chef med dina frågor, säger Anna.

Titta också gärna på HR-direktörens film som du hittar i nyhetsflödet här på HINT.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020