Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Riktlinjer för rekrytering

Nu finns framtagna riktlinjer för rekrytering i Haninge kommun. Riktlinjen ska förtydliga hur vi ser på rekrytering med tillhörande process. Riktlinjerna innehåller generella ställningstaganden och rekommendationer utifrån såväl kommunövergripande förhållningssätt till rekrytering i helhet som mer specifika ställningstagande i rekryteringsprocessens olika delar. Riktlinjerna har varit ute på remiss hos samtliga förvaltningar samt CESAM och beslutades av kommundirektören enligt delegation. Riktlinjen för rekrytering börjar gälla från och med 1 mars.

Foto: Mostphotos

Vi vill med riktlinjerna skapa tydlighet, rättssäkerhet samt kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen i Haninge kommun.

Exempel på information som återfinns i riktlinjerna:

  • Vad använder vi för rekryteringsmodell?
  • Får man anställa närstående i egen organisation?
  • Måste man alltid annonsera alla tjänster?
  • Hur samverkar vi kring rekrytering?
  • Hur tar vi referenser?
  • Hur hanterar vi kandidater och spontanansökningar?
  • Hur hanterar vi interna kandidater?
  • Hur ser vi på att använda arbetsprov?
  • Hur utvärderar vi kandidater?

Du hittar riktlinjerna här: Riktlinjer för rekrytering

Senast uppdaterad: 23 juli 2020