Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu växlar vi upp för vår beredskap

Kommunen har sedan i slutet av februari arbetat med hanteringen av coronaviruset, bland annat med samverkan i regionen, samordnad kommunikation och med bemanningsplanering. Nu växlar vi upp arbetet ytterligare genom att kommunen går in i så kallat stabsläge.

Foto: Olof Holdar

- Jag vet att ni alla gör ett stort jobb för att säkra den samhällsviktiga verksamhet vi har inom flera områden i kommunen. Låt mig återigen säga hur stolt och glad jag är för de insatser som görs inom våra verksamheter just nu, ingen nämnd och ingen glömd. Vi ser nu att det är dags att växla upp ytterligare ett steg i vår redan goda beredskap. Därför har jag nu beslutat att kommunen går upp i ett så kallat stabsläge, säger Magnus Gyllestad, kommundirektör.  
 
En viktig orsak till att vi förstärker vår beredskap är att Region Stockholm och samverkan Stockholm (SSR) nu aviserat att social- och äldreförvaltningen ska förbereda sig för att kunna bedriva en utökad sjukvård inom exempelvis särskilda boenden och hemtjänsten, i syfte att avlasta akutsjukvården. Situationen medför även stora osäkerheter kring framtida utveckling och vi behöver därför ta höjd för nya beslut och åtgärder i regionen.  
  
Ytterligare en anledning till det förstärkta läget är att det nu är viktigt att säkra bemanningen, särskilt i våra mest prioriterade verksamheter. Här har planeringsgrupp bemanning, som leds av HR, ett viktigt uppdrag för att samordna våra resurser.   
 
Genom att aktivera kommunens krisledningsorganisation enligt den plan vi har får vi nu en ökad beredskap och stärkt förmåga att hantera fler tillkommande uppgifter. Vi får också tydligare och snabbare beslutsvägar. Som kommun har vi att hantera det uppkomna läget och prioritera rätt saker och säkra en långsiktig uthållighet i verksamheten.   
 
- Det är tillsammans vi kan hantera detta allvarliga läge på bästa sätt. Låt mig, återigen, framföra mitt stora tack till er alla som arbetar på olika sätt för att hantera situationen, avslutar Magnus Gyllestad, kommundirektör.  
 
Löpande information finns på intranätet HINT och haninge.se  

Bilden visar:

Information till förtroendevalda   
Genom kommundirektörens tjänstemannastab.
  
SÄF och UBF   
Leds av respektive förvaltningsdirektör. Stabsgrupp för analys och uppgifter kopplade till förvaltningens utmaningar i coronaläget.  
   
HR   
Chefsstöd och samordnar den gemensamma planeringsgrupp bemanning. Information till LOKSAM och CESAM.  
  
Kommunikation   
Samordnar kontinuerlig och uppdaterad kommunikation internt och externt. Är i stabsläge.   
  
Forum för lägesbild   
Ersätter fokusgrupp Corona.  Representation från hela koncernen inklusive bolagen. Omvärldsbevakning och samverkan med SSR. Hanterar övergripande uppgifter.   

Fakta krisledningsstab

Krisledningsstaben leds av kommundirektören. Gruppen består också av förvaltningsdirektörer från utbildningsförvaltningen och social- och äldreförvaltningen, HR-direktör, kommunikations- och digitaliseringsdirektör, säkerhetschef och kanslichef.  Fler medlemmar från KDLG kan adjungeras vid behov.  

Senast uppdaterad: 23 juli 2020