Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ni gör ett fantastiskt jobb!

Jag kan inte nog understryka att ni gör otroliga insatser ute i verksamheterna för dem vi är till för.  Ni är flexibla och hjälper varandra och ni kämpar verkligen på. Det finns till och med medarbetare som är tjänstlediga för studier som nu när skolan sker på distans har erbjudit sig att komma in och jobba.

Vi har konstaterade fall av Covid-19 och vi jobbar på systematiskt tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska. Vi samverkar med ansvariga myndigheter för att hantera det.

Vi har brist på sjukvårdsmaterial i några verksamheter. Det gäller framför allt handdesinfektionsmedel, ytdesinfektionsmedel, skyddsförkläden, engångshandskar, andningsmasker och skyddsglasögon/visir. Vi har gått ut med information till näringslivet i Haninge att vi gärna tar emot material till verksamheterna. Vi tar emot material i kommunhuset från och med måndag men redan nu har våra ordförande i både nämnderna varit ute och samlat in material till våra verksamheter. 

Jag känner mig ändå trygg med våra rutiner och jag vet att ni gör bra riskbedömningar i det dagliga arbetet men jag vet att vi löser våra uppdrag. Vi kommer säkert att utsättas för nya situationer. Förvaltningens chefer gör fortlöpande verksamhetsmässiga prioriteringar, på samma sätt som de alltid gör. Det är fantastiskt att höra hur ni ställer upp för varandra och för de som vi är till för. Tänk på att vila när det går. Vi måste ha en beredskap för att det här kan pågå under en längre period och att vi kan behöva vara uthålliga.

Det är ni som är hjältarna i era samhällsuppdrag och som ser till att vardagen fungerar för kommunens invånare.

Siw Lidestål, förvaltningsdirektör

Senast uppdaterad: 23 juli 2020