Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Information till alla på KOF med anledning av covid-19

Sverige befinner sig i en mycket tuff situation med anledning av corona-pandemin. I den rådande situationen får alla kommuner i Sverige, inte minst Haninge kommun, en mycket viktig funktion. Haninges olika förvaltningar har naturligtvis samtliga betydelsefulla uppdrag i ett normalläge. I rådande situation blir våra roller olika.

Haninge kommun upprätthåller en samhällsviktig funktion där vård och omsorg (till exempel hemtjänst och vårdboenden) samt barnomsorg är mest prioriterat. Med anledning av det kritiska läge vi befinner oss i har alla förvaltningar, givetvis även KOF, utarbetat olika händelsebeskrivningar utifrån skilda scenarier. Om det utvecklar sig på allvarligt vis, som att till exempel hälften av kommunens medarbetare är sjukskrivna och många människor i samhället behöver vård behöver vi på KOF ställa om och börja stänga delar av vår verksamhet. KOF:s ledningsgrupps  bedömning är att biblioteksverksamhet på ett par platser och åtminstone några timmar per dag, 10-12 års verksamheten på Parkleken, Lilleken samt fältassistenterna verksamhet är de verksamheter som ska hållas öppna längst. Dessutom måste några administrativa uppgifter utföras eftersom förvaltningen med anledning av nämndindelningen är två myndigheter.

Kultur och fritid kommer kontinuerligt att få frågor om hur vi kan stötta de mest prioriterade verksamheterna inom UBF och SÄF. Givetvis kommer även dessa båda förvaltningar prioritera inom sin verksamheter och stänga delar. För att samordna och koordinera träffas KDLG mer oftare än vanligt och jag har beslutat att KOF ledningsgrupps representanter ska vara tillgängliga kl 16 varje dag för akuta frågor om behov finns. 

Dessutom har en kommunövergripande planeringsgrupp för bemanning bildats vars uppdrag är att koordinera hur medarbetare från en förvaltning kan fylla luckor på en annan som bedöms ha en  mer samhällsviktig funktion utifrån rådande läge. Det är från denna planeringsgrupp som ”min” 16.00-gruppering kan få frågor.

Jag vill med detta ha sagt att vi kommer inom kort få frågor till kultur och fritid om hur vi kan stödja andra förvaltningars enheter på olika vis. Vissa av oss kanske har tidigare erfarenheter eller en grundutbildning som möjliggör att insatser inom andra områden kan ske och andra av oss kanske har inställningen att vi kan hjälpa till med det som är möjligt. Oavsett är det fantastiskt och jag har den största tilltro till att vi är många som både kan och vill hjälpa till i denna extraordinära situation. Jag tycker att det utmärker just vår kultur- och fritidsförvaltning. Jag är i vanliga fall väldigt stolt över allt fantastiskt vi levererar men jag anar att jag kommer vara minst lika stolt och då utifrån en annan aspekt när vi väl är i den fas att vi kan utvärdera allt märkligt som händer för närvarande. 

Det kommer säkert bli så att uppgifter som bara för några veckor sedan var synnerligen viktiga att utföra i dagsläget får läggas åt sidan och skjutas på framtiden. Idag är det mest viktiga att vi håller oss friska och kan vara på plats för att utföra de uppgifter som verkligen behövs i dagsläget. 

Maria Lindeberg
Kultur- och fritidschef

Senast uppdaterad: 23 juli 2020