Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förlängt beslut om att arbeta hemma

Kommundirektörens tidigare beslut om att arbeta hemma fram till och med 1 april har förlängts och gäller nu som längst till och med den 1 maj 2020. Beslutet kan vid behov komma att ändras dessförinnan. Beslutet kan även vid behov komma att förlängas.

Foto: Mostphotos

Kommundirektörens beslut innebär att förvaltningschef, VD för de kommunalt ägda bolagen samt avdelningschefer inom KSF har möjlighet att besluta om att medarbetare som har arbetsuppgifter som kan utföras utanför arbetsplatsen får arbeta hemifrån. Uppgiften kan vidaredelegeras.

Närmaste chef avgör vilket arbete som får utföras hemifrån och planering av arbete sker i dialog mellan medarbetare och närmaste chef. Beslutet ska dokumenteras skriftligen.

Genomförande av möten

Även det tidigare beslutet kring genomförande av möten förlängs och gäller längst till och med den 1 maj 2020. Beslutet kan vid behov komma att ändras dessförinnan. Beslutet kan även vid behov komma att förlängas.

Beslutet innebär att möten som anordnas av anställda inom Haninge kommun samt de kommunalt ägda bolagen ska utvärderas inför genomförande. Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riskbedömningar bör följas.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020