Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Distansundervisning på gymnasiet och Centrum Vux från 18 mars

Från och med onsdagen den 18 mars bedriver Haninge kommuns gymnasieskolor, Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet, samt vuxenutbildningen, Centrum Vux, distansundervisning. Därmed följer kommunen Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gavs den 17 mars.

Foto: MostPhotos

Beslutet innebär att eleverna ska studera hemma och inte gå till gymnasieskolan/Centrum Vux.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer syftar till att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

– Haninge kommun samverkar med ansvariga myndigheter för hanteringen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ges. Genom att införa distans- eller fjärrundervisning tar kommunen sitt samhällsansvar för att minska smittspridningen, samtidigt som våra gymnasieskolor och Centrum Vux arbetar för att våra elever får den undervisning de behöver och har rätt till, säger utbildningsdirektör Henrik Lindh.

Utbildningsförvaltningen förbereder sig löpande för olika scenarier, och har beredskap för att genomföra de åtgärder som behövs. Ett av de scenarier som kommunen har förberett är just distansundervisning. Våra lärare förbereder nu sin egen undervisning i de olika kurserna och ämnena för att undervisningen ska bli så bra som möjligt, och material finns redan framtaget.

När det gäller de praktiskt inriktade utbildningarna, som de yrkestekniska kurserna på gymnasiet och svenska för hantverkare inom vuxenutbildningen, kommer ansvariga rektorer och lärare se över vilken lösning som ska tillämpas. 

Kommunen ser också över vilket extra stöd som behövs i form av digitala lösningar för att underlätta distansundervisningen.

Beslutet om distans- eller fjärrundervisning gäller längst till och den 1 april 2020. Beslutet kan vid behov komma att ändras dessförinnan och det kan också komma att förlängas.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning:
Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

Relaterad information

Senast uppdaterad: 23 juli 2020