Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu fortsätter vi att hålla i och hålla ut

Efter ett par hektiska månader kring arbetet med coronaviruset kan man nu se tendenser till att kommunen går in i en något stabilare fas. Men än är det inte läge att slappna av, kommundirektören uppmanar oss alla att hålla i och hålla ut. Haninge kommun fortsätter självklart att följa myndigheternas rekommendationer och riktlinjer för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Magnus Gyllestad Foto: Olof Holdar

Efter att ha jobbat med coronafrågan sedan i slutet av februari sammanfattar kommundirektör Magnus Gyllestad att läget är under kontroll, men att det är viktigt med en fortsatt sammanhållen planering och åtgärder för att minska smittspridningen.

– Jag skulle säga att vi har läget under kontroll. Påfrestningarna har varit olika stora i olika delar av verksamheten, men vi har tillsammans fokuserat på att klara av dem och stötta varandra där vi kan. Både social- och äldreförvaltningen och utbildningsförvaltningen har ställt om och anpassat sin verksamhet och hanterat läget på ett mycket professionellt sätt, säger Magnus Gyllestad.

Den 25 mars tog Magnus Gyllestad beslutet att gå in i stabsorganisation. Anledningen var att säkra bemanningen i verksamheterna, att kunna samordna kommunens resurser på bästa sätt och att ha snabba beslutsvägar när det gäller att till exempel omprioritera resurser eller att stänga vissa verksamheter.

Ökad sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har följts noggrant under perioden för att tidigt kunna identifiera särskilda åtgärder. I mars i år låg kommunens sjukfrånvaro på 13,5 procent vilket kan jämföras med mars 2019 då den var ca 8,5 procent.

– Vi har följt sjukfrånvaron två gånger per dag sedan i början på mars och vi såg en stor ökning av sjukfrånvaron med en topp de första veckorna i mars. Sedan har frånvaron sakta men säkert sjunkit över hela linjen, hos samtliga förvaltningar, säger Gunilla Ejefors-Lublin, HR-direktör.

Främst mot bakgrund av en ökad sjukfrånvaro så har social- och äldreförvaltningen inventerat behovet av extra personal inom sina verksamheter och satt igång rekrytering av extra personal. Största delen av dessa vakanser är lösta och verksamheterna får nu välbehövliga förstärkningar som kommer jobba i första hand mellan maj och augusti. Utöver detta är också behovet av sommarvikarier tillgodosett

Inom utbildningsförvaltningen samarbetar man i olika kluster i verksamheten för att kunna dela och fördela resurser. De har också tagit in vikarier, främst inom förskolan.

Nya arbetssätt

För de som har möjlighet att utföra sitt arbete från hemmet har det också inneburit nya sätt att arbeta och att hålla kontakter med kollegerna. Att hålla möten via Teams eller Skype har nu blivit ett självklart arbetssätt för många.

– Inlärningskurvan har varit brant för många av oss de senaste månaderna, men jag har fått rapporter om att vi hanterat och klarat det också på ett mycket bra sätt, konstaterar Magnus Gyllestad.

– Nu gäller det att inte släppa fokus, utan att vi fortsätter att hålla i och hålla ut. Det är mycket viktigt att vi fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer och riktlinjer för att minska smittspridningen, säger Magnus Gyllestad.

– Parallellt med detta får vi också börja titta på hur vi ska agera när vi kommer att gå tillbaka i ett mer normalt läge även om vi i dagsläget inte kan säga tidpunkten för det, avslutar Magnus Gyllestad.

Avslutningsvis vill också Magnus uttrycka sin uppskattning till alla som arbetar i kommunen.

– Jag vill, tillsammans med min ledningsgrupp, framföra ett stort tack till alla er som dagligen gör stora insatser för att ge medborgare och företag god service och stöd i de samhällsviktiga verksamheter som vi har i kommunen. Ni gör skillnad!

Senast uppdaterad: 23 juli 2020