Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Inget traditionellt studentfirande med studentutspring i vår – beslutet kvarstår

Haninge kommun håller fast vid beslutet som togs den 16 april om att inte ordna traditionellt studentfirande med studentutspring våren 2020 för de kommunala gymnasieskolorna. Myndigheternas allmänna rekommendationer för att förhindra smittspridning innebär att det i dagsläget inte går att finna förutsättningar för studentutspring.

Studenter firar studenten Studenter Foto: MostPhotos

– Det känns verkligen tråkigt att våra studenter inte kommer få ett studentfirande med studentutspring i år, men i nuläget finns det tyvärr ingen möjlighet att arrangera det och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Henrik Lindh, utbildningsdirektör i Haninge kommun. Vi för dialog med elevrepresentanter och elevkåren för att försöka hitta ett sätt att hålla avslutning för respektive klass där man med säkerhet kan upprätthålla Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer, fortsätter Henrik Lindh.

– Tillsammans med Haninges gymnasierektorer och med våra grannkommuner (Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Södertälje) har vi verkligen försökt att hitta en lösning säger Robert Aspfors, verksamhetschef för gymnasiet och vuxenutbildningen i Haninge kommun.

– Jag förstår att våra gymnasiestudenter är besvikna. De har kämpat hårt och haft en särskilt tuff vår. Lärarna, rektorerna, jag och alla andra tycker förstås att de verkligen är värda att firas. Men att riskera smittspridning är en större fråga. Genvägar, undantag eller förbiseenden som ökar risken för smittspridning kan få allvarliga konsekvenser. Jag vill inte lägga det tunga ansvaret på våra rektorers axlar. Vi har inte kunnat hitta sätt att organisera utspring som lever upp till Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer, fortsätter Robert Aspfors.

Nya myndighetsrekommendationer – ny bedömning

  • Haninge kommun meddelade den 16 april att det inte kommer att kunna arrangeras traditionsenligt studentfirande eller utspring i kommunens gymnasieskolor.
  • Den 28 april presenterade Folkhälsomyndigheten och regeringen nya riktlinjer och undantag, med öppningar för möjligheten att genomföra studentfirande i liten skala om allmänna rekommendationer kan följas för att minimera risken för spridning av covid-19.
  • Haninge kommun meddelar den 7 maj att tidigare beslut kvarstår. Detta efter att en gemensam risk- och konsekvensbedömning gjorts där både rektorer och gymnasieledningar i grannkommuner deltagit och kommit fram till samma slutsats.

Vad ska kunna garanteras för att studentfirande ska kunna genomföras?

Ansvaret för att garantera att en avslutning genomförs i enlighet med rekommendationerna, det vill säga helt utan risk för varken spontana eller ofrivilliga avvikelser, vilar på rektorerna.

För att överväga genomförande av studentutspring krävs att man säkert kan garantera att:

  • studenter och elever undviker kollektiva färdmedel att ta sig till och från avslutningen.
  • ingen samling sker utanför skolan tillsammans med familj och närstående med fler än 50 personer.
  • inga individer i en sådan grupp kommer nära varandra.
  • det går ordentligt med tid mellan gruppers och klassers avslutning, så att inga grupper av elever eller närstående riskerar att stöta ihop med varandra inne i, utanför eller på väg till och från skolan.
  • ingen elev eller närstående kommer till avslutningen med huvudvärk, halsont eller muskelvärk – utan faktiskt avstår firandet om hen har minsta symptom.
  • ingen elev eller medarbetare deltar i avslutningen om denne tillhör en konstaterad riskgrupp.

Skulle studenter åka lastbilsflak kan det innebära ett lagbrott. Folkhälsomyndigheten uttrycker också att det är ”olämpligt med större privata bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus”. Varken flak eller privata tillställningar är dock rektorns eller kommunens ansvar, utan helt och hållet studentens och i förekommande fall dennes vårdnadshavares.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020