Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förlängda beslut gällande hemarbete och digitala möten

Kommundirektören har nu fattat förnyade beslut gällande att arbeta på distans och genomförande av möten. Besluten gäller till och med den 31 augusti. Detta kan komma att ändras samt förlängas vid behov.

Distansarbete. Foto: Mostphotos

Distansarbete för medarbetare i Haninge kommun

Kommundirektörens beslut innebär att förvaltningschef, VD för de kommunalt ägda bolagen samt avdelningschefer inom KSF har möjlighet att besluta om att medarbetare som har arbetsuppgifter som kan utföras utanför arbetsplatsen får arbeta hemifrån. Uppgiften kan vidaredelegeras.

Närmaste chef avgör vilket arbete som får utföras hemifrån och planering av arbete sker i dialog mellan medarbetare och närmaste chef. Beslutet ska dokumenteras skriftligen.

Genomförande av möten

Även det tidigare beslutet kring genomförande av möten förlängs och gäller längst till och med den 31 augusti 2020. Beslutet kan vid behov komma att ändras dessförinnan samt vid behov att förlängas.

Beslutet innebär att möten som anordnas av anställda inom Haninge kommun samt de kommunalt ägda bolagen ska utvärderas inför genomförande. Digitala möten bör alltid övervägas. Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riskbedömningar bör följas.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020