Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förlängd vårtermin för Haninges kommunala gymnasieskolor 2020

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att förlänga vårterminen 2020 för de kommunala gymnasieskolorna med tre dagar, från den 9 juni till den 12 juni 2020.

Gymnasieelever Gymnasieelever Foto: MostPhotos

Bakgrund till detta beslut är att gymnasielever och personal ställts inför många och stora utmaningar under vårterminen i och med coronaviruset. Till följd av viruspandemin utfärdade Folkhälsomyndigheten den 18 mars 2020 en rekommendation om att undervisningen i gymnasieskolor ska bedrivas genom fjärr- eller distansundervisning. Haninge kommun beslutade omedelbart att följa rekommendationen och fjärr- och distansundervisning har bedrivits på gymnasieskolorna sedan dess.

Veckorna innan införandet av distansundervisningen var både elev- och personalfrånvaron ovanligt hög. I Haninge kommuns gymnasieskolor uppmättes elevfrånvaro på cirka 32 procent under februari och första veckorna i mars, vilket är mycket högre än normalt. Utbildningsförvaltningen konstaterar att många elever har gått miste om värdefull undervisningstid under våren. Möjligheter till stöd, mattestugor, läxhjälp med mera har getts i mindre flexibla former än vanligt.

– De tre extra dagarna som detta beslut innebär ger möjlighet till kompensation för en skakig termin. Lärarna får möjlighet att erbjuda undervisning ytterligare några dagar samt möjlighet att sätta in stödinsatser och kompletteringsmöjligheter – särskilt för elever i årskurs 3, säger Robert Aspfors, verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildningen på utbildningsförvaltningen i Haninge kommun.

– De här extra dagarna möjliggör också till en större flexibilitet kring studenten i årskurs 3. Detta utifrån att Folkhälsomyndigheten har tagit fram särskilda rekommendationer för anordnandet av ceremoniella inslag i samband med gymnasieexamen för årets avgångselever, fortsätter Robert Aspfors.

– Jag måste säga att såväl elever som lärarkår har antagit utmaningarna som denna termin har haft med sig på bästa sätt. Vi har arbetat tillsammans med en gemensam inställning om att vi kommer klara denna situation. Lärarkåren har dessutom genomgått omfattande kompetensutveckling och under våren anpassat undervisningsformer, samarbetsformer och bedömningsformer till den nya verkligheten, de har gjort ett stort jobb, säger Henrik Lindh, utbildningsdirektör på utbildningsförvaltningen i Haninge kommun.

Gymnasiesärskolans elever och personal påverkas inte av detta beslut.

Senast uppdaterad: 28 februari 2024