Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trevlig sommar!

Vilket halvår vi har varit med om! Det har varit en tid som har präglats av coronapandemin. En situation som ingen har upplevt tidigare och som har påverkat oss alla - mer eller mindre. På det yrkesmässiga planet har den också utmanat oss med nya arbetsuppgifter, arbetssätt och digitaliseringen har fått rejäl fart. Och det är med stolthet jag kan se hur snabbt och väl vi har anpassat oss till denna situation. Vi har lyckats leverera på vårt uppdrag med att både förvalta och utveckla vår fysiska miljö.

Flicka i solstol i Tungelsta trädgårdspark Flicka i solstol i Tungelsta trädgårdspark Foto: Olof Holdar

Vårt uppdrags ”två ben”

Förvalta – det innebär att vi ska ge våra invånare förutsättningar att leva ett gott liv genom att se till att vår fysiska miljö ska vara ren, trygg och framkomlig.

Utveckla – vi  är en av de snabbast växande kommunerna i länet i en av Europas snabbast växande regioner. Att vi ska bli en regional stadskärna förpliktigar och det medför ett antal utmaningar. För att lyckas med denna resa har vi inom förvaltningsledningen och kommundirektörens ledningsgrupp identifierat nedan områden som vi behöver stärka oss inom och arbetar aktivt med.

Hur vi driver våra projekt

Vi har infört den så kallade tillväxtportföljen. Den handlar kort och gott om hur vi ska planera, styra och följa upp våra projekt på koncernnivå så att vi blir mer samordnade, gör klokare prioriteringar och använder våra gemensamma resurser på bästa sätt. Jag har från kommundirektörens ledningsgrupp fått i ansvar att ta fram ett direktiv för tillväxtportföljen som ska vara klart efter semestern och flera medarbetare i förvaltningen är involverade i detta arbete.

Samhällsbyggnadsprocessen

För att leverera enligt uppsatta mål behöver vi ha flyt i vår samhällsbyggnadsprocess - från tidiga skeden till planering, genomförande och förvaltning. Men vi har först behövt skapa en gemensam bild av vad denna process innehåller eftersom berörda förvaltningar initialt inte hade en samstämmig bild av detta. Nu är kartläggningen av denna klar och något vi särskilt kommer att beakta förvaltningsperspektivet även i de tidiga skedena.

Vi tittar också på hur vi ska digitalisera denna process och vilka nyttor en digitalisering av processen kan ge genom en så kallad PENG-analys.

Vi låter gräsmattorna blommaVi låter gräsmattorna blommaFoto: Jenny Westling

Foto: Jenny Westling – skylt i Sågenparken med budskapet "Vi låter gräsmattorna blomma" för ökad biologisk mångfald. 

Ett klimat- och miljöarbete i framkant

Det pågår många bra aktiviteter på vår förvaltning som bidrar till att uppfylla våra klimat- och miljömål. Ett exempel är hur vi låter gräsmattorna blomma för ökad biologisk mångfald samtidigt som vi gör en besparing när gräset gräset inte klipps så ofta. Ett annat exempel är vårt arbete med cykelplaner, smarta resval och byte till fossilfria bränslen i vår fordonspark. Samtidigt finns potential att göra ännu mer för att vi verkligen ska vara i framkant.

Attraktiv arbetsgivare

Vi arbetar mycket med hur vi ska vara attraktiva som arbetsgivare. En nyckelfaktor är att ha bra och närvarande chefer. För att ha ett nära ledarskap har vi infört enhetschefer och flera av dem har gått ett chefsutvecklingsprogram. Vi har också påbörjat ett arbete med värdegrund för att skapa en gemensam stark kultur.

Sammanfattningsvis. Trots coronapandemin så jobbar vi för fullt med att utveckla vår verksamhet och leverera på vårt uppdrag. Vi ser resultat och har bra framdrift i våra projekt. Alla avdelningar har verkligen bidragit till detta. Vi är alla så värda en härlig semester för vi har gjort väldigt mycket bra detta halvår!

Anna W Haapaniemi med förvaltningsledning; Rebecca Briving, Lars Höglund, Johanna Karlsson, Lise Langseth, Petra Lindvall, Åsa Hermundstad, Rebecka Salomonsson och Shirley Kurasz

Senast uppdaterad: 23 juli 2020