Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Sommarhälsning från ledningen

Efter en lång vår kan vi äntligen se fram emot en välförtjänt vila. Det är en vår som har bjudit på många utmaningar och nu vill vi som leder skolverksamheten ta tillfället i akt att summera den period som varit.

Grusväg med lupiner längs kanten. Foto: Eva Simonsson

Kan då ord och meningar på något sätt leva upp till och uttrycka den tacksamhet vi som förvaltningsledning och politisk ledning känner inför de insatser och uppoffringar alla har gjort? Nej, såklart inte, och ändå vill vi göra det!

Den pandemi som spridits över världen har fått stora konsekvenser för oss alla. Riktlinjer, förhållningssätt och rekommendationer har i snabb takt kommit från regeringen och Folkhälsomyndigheten och påverkat våra liv, både vardag, skolgång och arbete. När våra dagar så i grunden skakas om uppstår både rädslor, frustration och kanske ilska.

Men samtidigt uppstår också en vilja att klara av situationen, att hantera den och lösa de svårigheter som uppstår. Människan är i det avseendet fantastisk, att vi mitt i till synes olösliga situationer, blir som bäst på att hitta lösningar. Vår storhet ligger inte i att aldrig misslyckas, utan i vår vilja att resa oss varje gång vi faller, som den irländska författaren Oliver Goldsmith så klokt uttryckt det.

Den här våren har vi både fallit och rest oss många gånger. Stordåd har skett på daglig basis och med stolthet kan vi säga att vi bibehållit, och kanske till och med höjt nivån i verksamheten. De första preliminära betygsresultaten för årskurs nio ser ut att peka på det. Gymnasie- och vuxenutbildningen har stått för en extraordinär prestation när de på en dag ställde om från ordinarie undervisning till distansundervisning, och förskolan har tagit utomhuspedagogiken till nya höjder.

Haninge kommuns förskolor, grundskolor samt gymnasie- och vuxenutbildning har visat sig vara bäst när det gäller. Vi har utvecklat nya strukturer, arbetssätt och samarbeten för att möta krisen. Dialoger om vad som är viktigt för det som är viktigt har tagit fart, den digitala förmågan har skjutit i höjden och en gemensam vi-känsla har utvecklats.

”Tillsammanshet” är ett begrepp en barngrupp myntade i förskolan för några år sedan och har blivit ett viktigt begrepp för hela utbildningsförvaltningen. Tillsammans har vi tacklat svårigheterna och hittat lösningarna. All personal samt alla barn, elever och vårdnadshavare har på det ena eller andra sättet bidragit till att vi nu kan ta sommarledighet med tillförsikt inför framtiden.

Så, även om ord och meningar i en text aldrig kan spegla den tacksamhet vi känner, vill vi framföra ett stort och varmt tack!

Trevlig sommar!


Tobias Hammarberg, Grund- och förskolenämndens ordförande (L)
Maria Fägersten, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande (S)
Henrik Lindh, utbildningsdirektör

Senast uppdaterad: 23 juli 2020