Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu är den första detaljplanen för utvecklingen av Jordbro antagen av kommunfullmäktige

Den nya detaljplanen som antogs på kommunfullmäktige den 8 juni innebär att drygt 370 bostäder, en ny F9-skola och en större förskola kan byggas vid Hurtigs park. Preliminär byggstart är planerad till andra kvartalet 2021.

Vy åt nordöst över nya torget vid stationen Vy åt nordöst över nya torget vid stationen Foto: Vy åt nordöst över nya torget vid stationen

Under 2018 byggde Haninge bostäder 229 nya lägenheter längs med Moränvägen. Nu sker nästa steg i utvecklingen av området.

Det antagna detaljplaneförslaget innebär att området där nuvarande kultur- och föreningshuset ligger bebyggs med två bostadskvarter med hus i tre till sex våningar. Bostäderna planeras att få stadsmässiga kvaliteter som entréer mot gata och förhöjda bottenvåningar med lokaler för att öka tryggheten. Sammantaget byggs omkring 370 bostäder i denna etapp. Tillsammans med det ökade antalet bostäder i området planeras också en naturnära F-9-skola i en del av Hurtigs park.

Jordbro etapp 1 - 3dvy från sydostJordbro etapp 1 - 3dvy från sydostFoto: Jordbro etapp 1 - 3D-vy från sydost

Jordbro etapp 1 – 3D-vy från sydost

Illustrationsplan Jordbro etapp 1Illustrationsplan Jordbro etapp 1Foto: Illustrationsplan Jordbro etapp 1

Illustrationsplan Jordbro etapp 1

Planarbetet för centrala Jordbro är indelad i tre etapper varav den nu antagna planen är etapp 1. I etapp 2 utreds placering av nya kultur- och föreningslokaler samt centrum och bostäder i anslutning till Jordbros pendeltågsstation. I etapp 3 planläggs nuvarande centrum för den markanvändning som visar sig vara lämplig med hänsyn till de två tidigare etapperna.

Detaljplanen för Jordbro centrum etapp 1, Kalvsvik 1:4, 1:16 med flera antogs av kommunfullmäktige den 8 juni. Det justerade protokollet planeras att anslås på kommunens officiella anslagstavla den 18 juni. Om planen inte överklagas inom tre veckor efter antagandet vinner detaljplanen laga kraft. Preliminär byggstart är planerad under andra kvartalet 2021.

För att möjliggöra för byggnationen har flera verksamheter i befintligt kultur- och föreningshus flyttat till andra lokaler. De första invändiga rivningarna påbörjas i de mindre sidobyggnaderna under hösten. När de sista verksamheterna har flyttat ut vid slutet av året påbörjas rivningen av huvudbyggnaden.

Läs mer om detaljplanen för Jordbro etapp 1

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020