Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Befolkningsprognos 2020-2030

Haninge kommun väntas passera 100 000 invånare under år 2023. En av förklaringarna till detta är ett positivt flyttnetto. Varje år tar kommunen fram en ny befolkningsprognos. Den visar prognostiserad befolkningsutveckling för Haninge från 2020 – 2030. Prognosen fungerar som ett underlag för kommunens budget och planering. Ett viktigt verktyg för att kunna göra god planering för framtida behov av kommunal service.

Haninge kommun hade 92 095 invånare vid utgången av 2019, vilket var en ökning med 2 106 invånare under året. Enligt befolkningsprognosen beräknas Haninge kommun ha 94 400 invånare i slutet av 2020 och passera 100 000 invånare under år 2023. Kommunen beräknas ha 114 200 invånare år 2030. Det innebär att Haninge kommun beräknas öka med drygt 22 000 invånare till 2030, vilket motsvarar en befolkningsökning på 24 procent.

Den främsta förklaringen till kommunens prognostiserade befolkningsökning är ett positivt flyttnetto, det vill säga att fler personer flyttar till kommunen än som flyttar från. Haninge har också ett bidragande födelseöverskott, vilket innebär att fler barn föds än personer som dör under året. 

Befolkningen förväntas öka i nästan alla åldersgrupper och i de flesta kommundelarna under prognosperioden. Åldersgruppen 30-39 år är den åldersgrupp som beräknas öka mest i antal invånare. Majoriteten av kommundelarna beräknas få en befolkningsökning under prognosperioden. Vega och Kolartorp är de område som beräknas öka med flest antal invånare.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020