Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nytt verksamhetssystem upphandlat för social- och äldreförvaltningen

Nu är det klart att Tieto Sweden AB blir leverantör av det nya verksamhetssystemet för social- och äldreförvaltningen. Det har tagit lite tid, vi har fått göra några nya omtag under resans gång och nu är vi i mål.

Avtalet är påskrivet av alla parter och vi har haft ett första möte med leverantören. Vi kommer nu att börja planera införandet av Lifecare som börjar under hösten. Det är Gustav Genberg och Per Karlsson som kommer att vara förvaltningens projektledare tillsammans med leverantören. De kommer att påbörja arbetet med att ta fram en projektplan för införandet.

Detta har varit en mycket krävande process och kommunen har tidigare fått avbryta upphandlingen då det kommit för få anbud och för att de som kommit in bedömts vara för kostnadskrävande.

Förfrågningsunderlaget arbetades om under april och maj 2020. Då togs momentet med nyckelfri låshantering bort. Upphandlingen har nu genomförts med den vanligare upphandlingsmodellen, det öppna förfarandet, där leverantören åläggs att svara antingen ja eller nej på ett antal angivna krav. När det gäller nyckelfri låshantering får vi titta på det längre fram.

Det var två leverantörer som lämnade in anbud. Resultatet av utvärderingen är att Tieto Sweden AB med verksamhetssystemet Lifecare lämnade det anbud som har bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Styrgruppen för upphandlingen beslutade den 15 juni att Tieto Sweden AB tilldelas kontraktet.

Avtalstiden med Tieto Sweden AB är initialt sex år och kan därefter förlängas i två + två + två år, avtalet kan därmed gälla i som längst 12 år.

Senast uppdaterad: 11 augusti 2020