Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu kör vi!

Den nya avdelningen Centrum för lärande och hälsa har nu officiellt kört igång. I praktiken betyder det att den nya ledningsgruppen, bestående av avdelningschef och teamchefer, nu tillsammans med medarbetarna börjar titta på hur arbetssätten ska utvecklas. Ett arbete som kommer att ske i dialog med förskole- och skolverksamheterna. Ett första fokus för arbetet är gemensamma interna kommunikationsvägar, processen kring flerspråkighet och närvaroteamen.

Foto: Patrik Lönn

- Det är ju nu det riktiga arbetet börjar, säger Patrik Lönn, avdelningschef. Under hösten har vi målat upp själva organisationen, men det är nu vi kan börja utveckla gemensamma processer och arbetssätt. För att vi ska kunna göra det på ett transparent och inkluderande sätt kommer vi i ledningsgruppen att börja med att sätta en struktur för hur vi informerar om vad som händer på avdelningen. Det är otroligt viktigt att alla medarbetare får likvärdig information vid samma tidpunkt.

Tommie Söderström, chef för Pedagogiskt team, förklarar varför ledningsgruppen kommer att lägga stort fokus på processen för flerspråkighet under årets början:

- Mottagning av nyanlända involverar medarbetare i tre olika team. Det innebär att vi i nuläget måste  säkerställa att den befintliga processen för mottaget håller hög kvalitet för att vi ska ges förutsättningar att framåt utveckla en ny flerspråkighetsprocess. I ett framåtsyftande fokus är såväl mottagning av nyanlända som likvärdighet i undervisningen ute på våra skolor viktiga delar. Vi kommer arbeta med att pröva och utvärdera olika arbetssätt under våren. Nära samarbete med skolverksamheten är avgörande. Även omvärldsanalys blir ett viktigt inslag för att ge oss nya bilder kring hur arbetet framåt ska kunna bedrivas.

Centrum för lärande och hälsa organiserar drygt 120 medarbetare, som fortsatt kommer att sitta utspridda på förvaltningen. Planen är att samla alla i gemensamma lokaler, men detta ligger relativt långt fram i tiden.

- Eftersom vi fysiskt inte sitter tillsammans måste vi säkerställa att alla har optimala förutsättningar för att kunna delta i utvecklingen av avdelningen, säger Patrik Lönn. Vi funderar nu på hur det kan ske på bästa sätt och ta gärna emot förslag och idéer. När vi ses för vår gemensamma uppstart den 18 mars kommer ledningsgruppen att lägga fram ett förslag på hur vi kan göra och sen får vi gemensamt pröva oss fram.

CLH:s ledningsgrupp

Patrik Lönn, avdelningschef

Tommie Söderström, Pedagogiskt team

Jenny Olofsson, team Hälsa

Ann Johansson och Karolina Nordmark, team Flerspråkigt center

Andreas Johansson, team Navigator

3 korta med ledningsgruppen

Patrik Lönn, avdelningschef

Första jobbet: Postiljon, postterminalen i Göteborg

Bästa Netflix-serie: House of cards

Så jobbar vi på CLH om 5 år: Då är vi på fullt integrerade i verksamhetsutvecklingen i Haninge kommuns förskolor och skolor. Vi har ett systematiskt arbetssätt och vårt arbete präglas av ett stort mått av samsyn, nyfiket prövande, utforskande och att insatserna kontinuerligt utvärderas. 

Tommie Söderström, Pedagogiskt team

Första jobbet: Fastighetsskötare på Bostadsbolaget, Öster om Heden i Göteborg

Bästa Netflix-serie: La Casa de Papel

Så jobbar vi på CLH om 5 år: CLH är fullständigt integrerat i verksamheternas utvecklingsprocesser

Jenny Olofsson, team Hälsa

Första jobbet: Jordgubbsplockning som 13-åring.

Bästa Netflix-serie: La Casa De Papel

Så jobbar vi på CLH om 5 år: Om 5 år ses CLH som en självklar del i skolornas verksamhet. Medarbetarna i våra olika team arbetar tillsammans i processer som är väl kända på skolorna. Vi har hittat bra strategier för att fånga upp medarbetares idéer och utveckla dem. Vi trivs med att arbeta tillsammans för att ge våra barn och ungdomar i Haninge bra förutsättningar i livet och vi har roligt på jobbet.    

Ann Johansson, team Flerspråkigt center

Första jobbet: Delade ut post på Sveriges Radio

Bästa Netflix-serie: The Crown

Så jobbar vi på CLH om 5 år: Innovativt och tillsammans!

Karolina Nordmark, team Flerspråkigt center

Första jobbet: Museivärd på Tom Tits Experiment

Bästa Netflix-serie: House of cards

Så jobbar vi på CLH om 5 år: Med fullt fokus på elevernas utveckling arbetar vi tillsammans inom teamen, över teamgränserna samt med den övriga förvaltningen för att hitta framgångsrika metoder. Vi lär av varandra och trivs på jobbet!

Andreas Johansson, team Navigator

Första jobbet: Falcon Bryggerier

Bästa Netflix-serie: Suits

Så jobbar vi på CLH om 5 år: Då är CLH en självklar aktör i samarbetet kring att få våra elever att lyckas i skolan.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020