Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 10 december

På årets sista sammanträde med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade nämnden beslut om programpriser för 2020. Nämnden fick också information om CentrumVux och Riksäpplets verksamheter, och rekryteringen av ny rektor på Fredrika Bremergymnasiet.

På sammanträdet godkände nämnden rapporten Förslag och genomförande av läsfrämjande insatser. Nämnden svarade också på en remiss om förslag till program för Haninge kommuns ANDTS-arbete.

Nämnden svarade på revisorernas granskning av kommunens stöd till ensamkommande barn och ungdomar. Granskningen visar att det i väsentliga aspekter finns ett ändamålsenligt stöd till ensamkommande barn och ungdomar i Haninge kommun. Ansvarsfördelningen kring stödet bör dock tydliggöras utifrån fullmäktiges mål om en meningsfull fritid, samt att trygghet, inflytande, delaktighet och effekterna av det integrationsarbete som pågår bör utvärderas.

Läs protokollet i sin helhet här

Senast uppdaterad: 23 juli 2020