Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Flera rekryteringar av enhetschefer klara

Bygglovsavdelningen samt park- och naturavdelningen är nu klara med sina rekryteringar av enhetschefer. På bygglovsavdelningen tillträder Mikael Lindblom som enhetschef tillsammans med David Karlsson som blir tf enhetschef.  Karin Ekrin tillträder som enhetschef för park - och naturavdelningens projekt- och utredningsgrupp. Samtliga är interna rekryteringar.

- Dessa rekryteringar är ett led i arbetet med att få en mer effektiv och enhetlig organisation. Det möjliggör också för avdelningscheferna att arbeta än mer strategiskt och med utvecklingsfrågor. Och precis som för rekryteringarna av enhetschefer på planavdelningen är jag glad över att vi kan erbjuda så många medarbetare en möjlighet att utvecklas i sin karriär inom kommunen, säger Anna W Haapaniemi, förvaltningschef.

Bygglovsavdelningens tidigare tre enheter blir nu två – Norra och Södra. Mikael Lindblom är enhetschef för Norra och David Karlsson är tf enhetschef för Södra. Mikael Lindblom kommer närmast från en tjänst som bygglovshandläggare på avdelningen och David Karlsson som teamledare. För den södra enheten startar nu en extern rekrytering av enhetschef.

Bygglovschefen Sofia Åsell går på föräldraledighet den 24 januari. Under hennes frånvaro blir stabens verksamhetscontroller Rebecca Briving tf bygglovschef. Hon har tidigare arbetat på bygglovsavdelningen som verksamhetscontroller. Rebecca går nu parallellt med Sofia för att möjliggöra en så god överlämning som möjligt.

På park- och naturavdelningen har den tidigare landskapsarkitekten Karin Ekrin tillträtt som enhetschef för projekt- och utredningsgruppen.

Rekryteringen av enhetschef till lantmäteriavdelningen är i stort sett klar och nyhet om denna rekrytering publiceras i närtid.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020