Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Äldrenämndens protokoll den 18 december

Årets sista sammanträde för äldrenämnden hölls på Hagagården i Vendelsö den 18 december. Under sammanträdet avhandlades bland annat revidering av äldrenämndens delegationsordning, man diskuterade framtaget underlag till lokalresursplan för 2021-2028 och lämnade vidare denna för beslut till kommunstyrelseförvaltningen. Vidare tog man även beslut om föreningsdriven öppen träffpunktverksamhet och presenterade sammanträdestiderna för äldrenämnden och arbetsutskottet för 2020. Se övriga ärenden nedan och ta del av protokollet i sin helhet.

Människor samlade för informationsmöte Foto: MostPhotos

Ärenden Äldrenämndens sammanträde den 18 december 2019

§ 176 Godkännande av dagordningen
§ 177 Val av Justerare
§ 178 Information
§ 179 Frågestund för nämndens ledamöter och ersättare
§ 180 Rapport från nämndens ledamöter och ersättare
§ 181 Medborgarförslag: Gratis fika på träffpunkter för alla medlemmar i grannstöd
§ 182 Anmälan av delegationsbeslut inom äldreförvaltningen 2019
§ 183 Revidering av äldrenämndens delegationsordning
§ 184 Attestförteckning 2020 Äldrenämnden
§ 185 Uppdrag att se över avgifter för vård- och serviceinsatser
§ 186 Underlag till lokalresursplan - äldrenämnden 2021-2028
§ 187 Internkontrollplan 2020
§ 188 Ekonomisk uppföljning per 30 november 2019
§ 189 Remiss: Program för Haninge kommuns ANDTS-arbete (ANDTS - Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel)
§ 190 Remiss: Förslag till nytt idrottspolitiskt program
§ 191 Beslut om bidrag för föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet 2020
§ 192 Beslut om Föreningsbidrag till äldre - Österhaninge/Dalarö Rödakorskrets
§ 193 Meddelanden Allmänna
§ 194 Sammanträdestider för äldrenämnden och arbetsutskottet år 2020
§ 195 Meddelanden Sekretess

Läs protokoll från Äldrenämndens sammanträde den 18 december

Senast uppdaterad: 23 juli 2020