Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tre nyheter i Webb-GIS

Geodataenheten lanserar under våren tre nya funktioner i Webb-GIS: mobilanpassning, RikSsök och strandskyddsredovisning. Vill du lära dig mer om Webb-GIS ordnar geodataenheten  flera introduktionsutbildningar – det första tillfället är den 30 mars.

tre olika kartvyer Foto: GIS-gruppen

Mobilanpassningen innebär att kartan nu är lättare att navigera i från en mobil enhet.

– Vi hoppas att denna mobilanpassning ska möjliggöra att fler kan använda kartan oavsett vilken miljö de befinner sig i, säger Johanna Karlsson, chef för avdelning geografisk information.

RiksSök i hela landet och inom Haninge

En annan nyhet i Webb-GIS är RiksSök i hela landet. Det innebär att du kan söka på:

  • Registerbeteckning, fastighet direkt, belägenhetsadress, gemensamhetsanläggning direkt, inskrivning, taxering Direkt och samfällighetsförening direkt.

Det finns även en RiksSök för fastigheter inom Haninge

  • Information om inteckningar och pantbrev
  • Taxeringsinformation för innevarande år redan under hösten samma år
  • Information om samfällighetsföreningar

Geodataenheten kommer att informera så fort som funktionerna för mobilanpassning och RiksSök är i drift.

Strandskyddsredovisning i Webb-GIS

Webb-GIS har också nyligen kompletterats med en strandskyddsredovisning i två olika teman:

  1. Strandskydd: Redovisar var strandskydd fortfarande råder
  2. Upphävt strandskydd: Redovisar var strandskyddet har blivit upphävt

Båda skikten redovisar information och länkar till beslut som ligger till grund för strandskyddsredovisningen.

Men tänk på att…

Redovisningen av strandskydd i registerkartan är inte rättsligt gällande. Den ger snarare en signal om att strandskydd kan råda. För att avgöra om strandskydd gäller hänvisar vi till strandskyddsbeslut och kontroll i fält.

– Det viktigaste av allt är att ni alltid utreder om det råder strandskydd, säger Henrik Höglund, biträdande bygglovschef.

Vill du lära dig mer om Webb-GIS?

Geodataenheten ordnar ett flertal introduktionsutbildningar i verktyget under året. Se kalendariet eller under IT-utbildningar för aktuella datum.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020