Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny fas i övergripande trygghetsarbete

Förbättringsområden har identifierats för kommunens övergripande trygghetsarbete. Efter ett beslut i kommundirektörens ledningsgrupp startades ett projekt upp med fokus på att ringa in vilka frågor som bör ingå i ett mer samordnat trygghetsarbete samt säkerställa en mer samordnad organisering.

Foto: Mostphotos

De identifierade förbättringsområdena har formulerats i fyra rekommendationer för det kommunövergripande trygghetsarbetet:

• Kommunen bör ringa in vilka frågor som hör ihop samt säkerställa en tydligare och mer samordnad organisering av kommunens trygghetsarbete
• Kommunen bör ta fram en kommunövergripande strategi för trygghetsarbetet
• Kommunen bör arbeta fram samverkansplattformar inom trygghetsarbetet som täcker alla förvaltningar
• Kommunen bör skapa ett uppföljningssystem där alla förvaltningar har sitt utpekade ansvar inom trygghetsarbetet

Syftet med projektet som pågår mellan december och mars är därför att definiera vad kommunens trygghetsarbete är och vad det ska innehålla för uppdrag och hur trygghetsarbetet ska organiseras. Projektgruppen som består av representanter från alla förvaltningar har till uppgift att definiera relevanta begrepp, kartlägga befintlig samverkan gällande trygghet och ta fram förslag på områden som ska ingå i trygghetsarbetet, uppdragsformulering samt ge förslag på mål med trygghetsarbetet. Projektets uppdrag är också att ta fram förslag på inriktning och koncept för kommunikation av kommunens trygghetsarbete.

Projektet har ett externt stöd för projektledning från Ramböll Management.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020