Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Information om löneöversyn 2020

Här följer information om arbetet med löneöversynen 2020.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) förhandlar under våren nya löneavtal med bl.a. Kommunal, Vision, SSR, Ledarna och Läkarförbundet. Det innebär att kommunen behöver avvakta de centrala avtalen innan vi kan påbörja den lokala löneöversynen för dessa avtalsområden.

De fackliga organisationer som har ett pågående löneavtal är lärarförbunden (LR & Lärarförbundet), Vårdförbundet och  Saco förbund anslutna till akademikeralliansen. För de förbunden har tidsplaner tagits fram för löneöversynen och de finns på intranätet under informationen om löneöversyn.

Efter resultat- och målsamtal som påbörjats med medarbetare följs de av antingen fackliga förhandlingar eller lönesamtal i dialog, beroende på fackligt avtalsområde. Lärarförbunden har traditionella fackliga förhandlingar men det finns även skolor som har lönesamtal i dialog. Inom Vårdförbundets- och akademikeralliansens områden ska lönesamtal i dialog hållas. Även för oorganiserade medarbetare inom ovanstående avtalsområden hålls lönesamtal i dialog.

De pågående löneavtalen saknar angiven nivå dvs är ”sifferlösa”. Kontakta respektive förvaltnings ledningsgrupp för information om ekonomiska satsningar och möjligheter. Prioriterade grupper enligt beslut i kommunens ledningsgrupp gällande löneöversyn 2020 är grundskollärare och fysiska samhällsplanerare/arkitekter.

Ett APT-material om lönesättning och lönebildning har tagits fram av personalavdelningen. Materialet kan användas på arbetsplatsträff för att informera om och diskutera vilka faktorer som påverkar lönesättningen och vad kommunens lönekriterier innebär för verksamheten och individen. 

Här finns mer information

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020