Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Chefsmöte med information och diskussion

I förra veckan hölls det första mötet för alla chefer och ledningsgrupper på kommunstyrelseförvaltningen. Magnus Gyllestad inledde med att betona vikten av att gå från vilja till effekt, att vi arbetar med att förverkliga det som uttrycks i olika måldokument från de förtroendevalda. Här följer en uppdatering om vad som sas på mötet.

Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) är redo ta nästa steg i vår gemensamma utveckling för att framtidssäkra vår organisation. Det är viktigt att se hur omvärlden och omvärldens krav påverkar KSF och hela kommunen.

– Som ni vet så kan vi räkna med en kärvare ekonomi där ramarna inte räknas upp på samma sätt som tidigare. Då är det viktigt att vi tänker både i termer av effektiviseringar och ständiga förbättringar, men också att vi förmår att lösgöra medel för innovation. Kort sagt, vi behöver både gasa och bromsa samtidigt, sa Magnus Gyllestad.


Ny styrmodell möjliggörare

En ny och förenklad styrmodell håller nu på att införas i hela kommunen. Den är mindre detaljreglerad och innehåller färre mål.

– Jag ser det som en möjliggörare och här behöver vi utveckla och tänka kring hur vi förhåller oss till den nya modellen. Vi behöver både arbeta med ständiga förbättringar i det löpande arbetet och med de strategiska förändringsmål som politiken pekar ut.

KDLG har tagit fram en strategisk plan med ett antal fokusområden som är gemensamma för  hela kommunen och som de som ledningsgrupp kommer att ha ett extra fokus på.  Kommunstyrelseförvaltningen har för första gången en gemensam verksamhetsplan för hela förvaltningen. Planen kommer också att vara mer flexibel än tidigare och kan komma och justeras under året.

– Vi har haft det förut också, men det är första gången som vi fokuserar på förvaltningsgemensamma frågor i KSF:s verksamhetsplan, i jämförelse med tidigare då varje avdelning bidrog med sitt specifika verksamhetsområde. På det här sättet arbetar vi med att inom vår egen förvaltning börja spela bättre som en orkester tillsammans, säger Magnus Gyllestad.

Magnus flaggade också för att vi mot bakgrund av detta behöver förtydliga KSFs lite unika roll i koncernen och att det kan innebära att vi behöver se över arbetssätt och organisation under året.

– Vi behöver bli riktigt duktiga på att effektivisera vår verksamhet, att verkligen jobba med detta. Jag ser  också att när vi pratar effektiviseringar så kan vi, precis som övriga förvaltningar, behöva göra neddragningar.

Tydligare ekonomistyrning

Jörn Karlsson, ekonomidirektör, gick igenom det ekonomiska läget. Många kommuner brottas nu med ett tufft ekonomiskt läge. Där har Haninge, trots utmaningar, en stabil ekonomi och en mycket god grund att stå på.

Jörn konstaterade att den största anledningen till att det är tufft för kommunerna är demografin. Vi blir både fler äldre och yngre men personer i arbetsförålder ökar inte i samma takt.

Jörn påminde om kommunfullmäktiges beslut den 18 december om reviderad mål- och budget. De poster som berör KSF är bland annat effektivisering av tjänster, effektivisering och ökad samordning på KSF samt också att ta en del av effektiviseringskraven på nya social- och äldreförvaltningen. Utöver det finns också ett antal åtgärder till exempel kommer klimatmiljonen att tas bort och kommunintroduktionen för kommunanställda kommer att genomföras två istället för tre gånger per år.

Breddat uppdrag för HR-direktören

Magnus Gyllestad informerade om att han kommer att inrätta ny roll som biträdande förvaltningschef och att han utsett Gunilla Ejefors Lublin till det uppdraget.

– Jag vill att vi får ett ökat fokus på KSF och vår utveckling och då behöver jag också fördela ansvaret. Uppdraget innebär främst att samordna, driva och utveckla Kommunstyrelseförvaltningens interna arbete, sa Magnus Gyllestad.

– Jag ser fram emot uppdraget och är glad för att jag fått förtroendet från Magnus och också från KSFs ledningsgrupp. Det är vår gemensamma utvecklingsresa, sa Gunilla Ejefors-Lublin.

Gunilla Ejefors-Lublin kommer också under en kortare period att gå in som tf utvecklingsdirektör när Peter Jemtbring slutar.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020