Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rapport från framgångsrik workshop

Nu har kultur- och fritidsförvaltningens arbete med att förankra, implementera och genomföra det nya idrottspolitiska programmet påbörjats. I slutet av november deltog över 20 personer från förvaltningen i en gemensam workshop gällande det nya programmet. Workshopen leddes av Ylva Bökman, idrotts- och friluftsstrateg och Elisabeth Åström, kulturstrateg.

Knutna händer som möts och bildar en ring Foto: Mostphotos

- Det känns otroligt roligt att vi nu är igång med arbeta med det nya programmet, säger Ylva Bökman, idrotts-och friluftsstrateg. På workshopen var det en blandning av medarbetare från Torvalla, Föreningsbyrån och personal från område syd, strateger, utredare, controller och verksamhets- och områdeschefer. Just blandningen av kompetenser och olika perspektiv gjorde att det blev en både rolig och givande workshop och det visade tydligt att vi alla behövs för att tillsammans kunna arbeta med programmet och uppnå de mål vi har.

På workshopen var det fokus på föreningslivet i Haninge och det var livliga samtal som tog plats i mindre digitala grupprum. Diskussionerna handlade om det stöd som kommunen ger, men också om samverkan med föreningslivet och hur detta kan utvecklas framöver. Även frågor som handlade om idrottsmiljöer och anläggningar diskuterades.

– Det märks tydligt att vi alla är måna om att arbeta för att ytterligare förbättra dialogen med föreningarna men också att vi som förvaltning behöver veta mer om föreningarnas behov. Vi behöver  samtidigt ha kunskap om hur framtiden ser ut för att kunna utveckla och bygga bra idrottsmiljöer och anläggningar, säger Ylva.

- Det var en väldigt bra och givande workshop, på många olika sätt. Att träffas på det här sättet och låta kunskaper och kompetenser mötas är värdefullt och ett sätt som ni vill fortsätta arbeta mer med framöver, säger Linda Peltonen, tf. förvaltningschef. Eftersom vi har såväl ett nytt idrottspolitisk program som kulturmiljöprogram samtidigt som arbetet pågår med att revidera strategierna i det kulturpolitiska programmet ser ledningsgruppen ett behov av att förvaltningen arbetar likvärdigt med styrdokument, program och större utvecklingsarbeten. Därför tar vi i ledningsgruppen ett nytt grepp kring arbetssätt när vi ska genomföra våra uppdrag och vi vill inkludera fler i arbetet.

”Vi äger detta tillsammans”

Det var blandade förväntningar inför dagen, bland annat nämndes ”att skapa en gemensam samsyn”, ”gemensam riktning”, ”att få vara med från början” samt ”perspektivutbyte”. Det deltagarna tog med sig när workshopen var slut var ”Vi äger detta tillsammans”, ”Vi lyckas tillsammans pga av många olika kompetenser”, men också att det var ”inspirerande samtal”, att det ”kändes rolig” och att det är ”utvecklande när kompetenser möts”.

– Det var ett bra startskott för det fortsatta femåriga arbetet med programmet. Nu ska alla tankar och idéer sammanställas och därefter kommer jag tillsammans med stöd från mina kollegor på Utveckling och stöd ta fram ett förslag på hur det fortsatta arbetet ska se ut. Det ska sedan presenteras för ledningsgrupper som beslutar om fortsättningen, säger Ylva. 

Senast uppdaterad: 8 december 2020