Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Utbildning för dig som chef under 2021

Haninge kommun erbjuder ett flertal utbildningar för dig som chef. Det finns en mängd saker som du som chef behöver ha koll på allt från lagar, arbetsmiljömiljö, samverkan och inte minst det egna ledarskapet. Året har även inneburit nya utmaningar i att leda på distans. Därför har särskilda utbildningar utvecklas utifrån årets pågående pilotutbildningar.

Kollegor som pratar Foto: Haninge kommun

För att stötta dig som chef har vi skräddarsytt en mängd utbildningar. Du väljer själv om du vill delta. Här kommer mer information om vårens utbildningar.

Att leda på distans – chefsutbildning i januari

Under januari kommer alla chefer i Haninge kommun att få delta i en digital utbildning som berör ämnet Att leda på distans. Utbildningen är frivillig men alla chefer kommer att få totalt 10 filmer under en treveckorsperiod – filmer skickas ut tisdagar och torsdagar mellan den 12 och 26 januari.

Rundabordssamtal

Under februari kommer de chefer som vill kunna delta i tematiserade rundabordssamtal kring ledarskap på distans. Utbildningen sker under en timme en gång i veckan och du kommer kunna anmäla ditt intresse inför varje tillfälle.

Ny chef i Haninge

I mars startar utbildningen Ny chef i Haninge – den pågår under fyra dagar för alla nya chefer i kommunen, oavsett om du arbetat som chef tidigare eller inte. Utbildningen Ny chef i Haninge kommer även att erbjudas i början på september.

Syftet med utbildningen är att du som chef ska få en god inblick i hur kommunen styrs, hur politikernas mål och budgetarbete hänger ihop med verksamheten, kommunens värderingar, arbetsmiljöpolicy samt personalpolitiskt program. Hur kommunen ser på ledarskap och medarbetarskap. Det är lättare att styra mot och åstadkomma det vi vill när vi har en gemensam bild. Din närmaste chef anmäler dig till utbildningen.

Lead Forward

Under 2020 har ett flertal utbildningar genomförts i Lead Forward. Det är en modell där fokus ligger på att arbeta med konstruktiv feedback på olika ledarbeteenden. Modellen är mycket uppskattad bland ledare. Detta för att dina medarbetare får svara på ett antal frågor kring beteenden som de anser att du som chef behöver utveckla, eller inte utveckla. Utifrån dina medarbetares feedback får du som chef utarbeta en konkret handlingsplan. Sedan gör en uppföljning efter sex månader för att se vilka förbättringar som gjorts.

Vill du utmana dig själv och förstå hur du kan utvecklas då är denna utbildning ett tips! Ta även del av del av övriga utbildningar för dig som chef.

Mer information hittar du här

Senast uppdaterad: 8 januari 2021