Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Samtliga högstadieskolor i Haninge kommun övergår till distansundervisning från måndag 14 december

Haninge kommun har beslutat att samtliga högstadieskolor i kommunen ska övergå till distansundervisning med start från och med måndag 14 december till och med torsdag 7 januari 2021. Beslutet är ett steg i arbetet för att begränsa smittspridningen och grundar sig på en rekommendation till länets kommuner från smittskyddsläkaren i Region Stockholm. Beslutet gäller inte för grundsärskolorna.

Kollage med symboler för corona på blå bakgrund. Foto: Kollage

Samtliga kommunala högstadieskolor i Haninge kommer att vara helt stängda för närundervisning från och med måndag 14 december.  

Väl förberedda på distansundervisning 

Grundskolorna har en god erfarenhet från vårens distansundervisning och med utgångspunkt från detta kommer varje årskurs på respektive skola få särskild information om hur skolgången kommer att se ut för just dem via Schoolsoft. Distansundervisning innebär att läraren undervisar eleven genom digitala eller analoga skoluppgifter. Samtliga uppgifter kommer eleverna att kunna utföra hemifrån.  

Särskilt stöd 

Elever som behöver särskild omsorg eller särskilt stöd i undervisningen kommer att erbjudas det fortsatt på plats i skolans lokaler. Detta görs i dialog mellan skolan och vårdnadshavare.  

Det du gör, gör skillnad

  • Stanna hemma om du har symtom på covid-19.
  • Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel. 
  • Begränsa nya nära kontakter och umgås endast i mindre sällskap. 
  • Arbeta hemifrån så ofta du kan.  
  • Håll en god handhygien. 
  • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt. 
  • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt. 
  • Läs mer om hur du kan undvika smitta och åtgärder vid covid-19 på 1177

Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen.  

 
 

Senast uppdaterad: 11 december 2020