Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rapport från nämnderna i december

Den 15 och 16 december hade kultur- och demokratinämnden och idrotts- och fritidsnämnden sina sammanträden. Nämnderna antog respektive nämnds strategi och budget, internkontrollplan, attestförteckning och tekniska justeringar av driftbudgetramar. Nämnderna förlängde även tidigare beslut om förändringar i verksamhet kopplade till pandemin samt fick information om hur sommarlovsmedel för 2020 hanterats.

Klubba från nämnden Foto: Mostphotos

I kultur- och demokratinämnden behandlades ett offentligt konstprojekt för Poseidons torg och nämnden gav också förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt IOP-avtal för Freezone. 

Idrotts- och fritidsnämnden slutbehandlade 4 stycken medborgarförslag och informerades om 5 nya förslag som kommit in till nämnden. Nämnden reviderade även taxor och avgifter och fick en slutrapport av utveckling av den öppna ungdomsverksamheten. Nämnden hanterade även ett ärende om sponsring. 

Protokoll KDN

Protokoll IFN

Senast uppdaterad: 22 december 2020