Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu utvecklar vi ungdomsverksamheten

Under 2021 kommer arbetet med att utveckla den öppna ungdomsverksamheten i kommunen att ta fart. Målet är en ungdomsverksamhet som når fler, finns på nya platser och som baseras på ungas behov och önskemål.

Tre ungdomar Foto: Haninge kommun

Framtidens öppna ungdomsverksamhet i Haninge kommer att bestå av sex fasta fritidsgårdar runt om i kommunen samt Lilleken, som är en öppen ungdomsverksamhet för ungdomar i åldern 12 - 21 år i behov av extra stöd. De övriga fritidsgårdarna är placerade i Brandbergen, Vendelsömalm, Handen, Jordbro, Västerhaninge och Tungelsta. År 2023 kompletteras den öppna ungdomsverksamheten med en lokal i Vega aktivitetshus. Prioriterad målgrupp för den öppna ungdomsverksamheten kommer från och med 2021 att vara alla ungdomar i årskurs 7 – 9.

Med närmare 7 000 ungdomar i Haninge som ingår i målgruppen för öppen ungdomsverksamhet kommer det inte finnas någon brist på önskemål kring vad som ska hända under de nästkommande tre åren. När kultur- och fritidsförvaltningen drog igång utvecklingsarbetet var det just ungas tankar och behov som stod i centrum.

- När vi fick uppdraget från nämnden började vi med att undersöka vad ungdomarna i Haninge vill göra på sin fritid. Det gjorde vi bland annat genom webbenkäter och digitala seminarium, berättar Linda Peltonen tf. förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen. - Den starkast gemensamma faktorn är att man vill träffa sina kompisar, umgås och använda sociala medier.

Önskemålen skiljer sig åt mellan killar och tjejer och det kommer förvaltningen att ta fasta på i det fortsatta arbetet. Ett tydligt mål är bland annat att andelen flickor som deltar i verksamheten ska öka. För att uppnå det målet ska utbudet av fritidsaktiviteter som baseras på tjejers önskemål och behov utökas.

- Vi behöver utveckla nya arbetsmetoder för att skapa en gemensam plattform för ungas delaktighet och ungas egen organisering i den öppna ungdomsverksamheten. Ungdomar ska bjudas in till dialog och samråd och fritidsaktiviteter ska planeras, genomföras och utvärderas tillsammans med eller av ungdomar. På så sätt hoppas vi kunna nå nya besökare och få en mer jämställd verksamhet som också möjliggör för unga med funktionsnedsättning att delta utifrån sina förutsättningar.

Öppen ungdomsverksamhet har länge varit förknippat med fritidsgårdarna, men ambitionen är att verksamheten ska kunna bedrivas på fler platser och i olika former, både geografiskt och digitalt. Den befintliga verksamheten ska kompletteras med en rörlig och platsobunden öppen ungdomsverksamhet som ger ungdomar i fler delar av kommunen tillgång till ett varierat utbud av fritidsaktiviteter.

- Aktiviteter ska kunna ske på oväntade platser och innehålla oväntade händelser. Öppen ungdomsverksamhet kommer att bedrivas i olika format och på olika platser i kommunen som på fritidsgården, i det offentliga rummet, via uppsökande verksamhet, genom att en ungdomsförening arrangerar aktiviteter eller genom ett ungdomsdrivet event i en skola eller idrottshall, berättar Jens Eriksson, barn- och ungdomsstrateg på förvaltningen.

Digital ungdomsverksamhet ska utvecklas i form av både aktiviteter som produceras och erbjuds i det digitala rummet samt med digitala verktyg på de fysiska mötesplatserna för till exempel digitalt skapande.

- Ungdomar idag vill andra saker än vad de ville igår. Vi behöver lyssna och erbjuda ett brett utbud av spännande och roliga aktiviteter med flexibilitet och möjligheter till lärande. Unga ska kunna testa nya saker men också ha möjlighet att fördjupa sig i det som de redan är bra på.

I och med att Idrotts- och fritidsnämnden den 16 december godkänt slutrapporten gällande utvecklingen av den öppna ungdomsverksamheten drar arbetet igång på allvar.

- Jag är otroligt glad över att vi fått det här uppdraget och att arbetet drar igång på allvar, säger Linda Peltonen. Det är viktigt att vi har tydliga mål med vårt arbete eftersom det kommer att vara omfattande och pågå intensivt under de kommande tre åren. Jag ser med spänning fram emot att vi kommer att möta ungdomar på nya sätt och bidra till att berika deras liv i Haninge.

Senast uppdaterad: 19 december 2020