Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny friskvårdsleverantör efter årsskiftet

Haninge kommun erbjuder dig som anställd friskvårdsbidrag att använda genom en friskvårdsleverantör. ActiWay är kommunens nya friskvårdsleverantör från och med den 1 januari 2021.

Promenerar i gräset Foto: Mostphotos

Den nya friskvårdsleverantören ActiWay erbjuder ett stort utbud av träning, hälsa och friskvård. Du som anställd har möjlighet att nyttja ditt friskvårdsbidrag på samma sätt som tidigare via en portal. Nytt med denna leverantör är möjlighet till att använda ditt friskvårdsbidrag hos leverantörer som inte är anslutna till Actiway. 

Mer information kommer att finnas under förmåner på HINT

Personalförmån – friskvård

Friskvårdsbidraget är en personalförmån och ett erbjudande som du under din tid som anställd i Haninge kommun har möjlighet att erhålla en gång per kalenderår. Friskvårdsbidraget följer Skatteverkets regler rörande skattefria personalförmåner och dess omfattning är, i enlighet med Skatteverkets riktlinjer, uppdelat och erbjuds i två olika nivåer utifrån arbetstid.

Fr o m 2021 är nivåerna enligt nedan:

Nivå 1 - 1000 kronor

Erbjuds personal som vid datumet för anställningens påbörjande har en beräknad arbetstid om 50% eller mer av en heltid, i timmar avses en arbetstid överstigande 908 timmar/år.

Nivå 2 - 500 kronor

Erbjuds personal som vid datumet för anställningens påbörjande har en beräknad arbetstid som understiger 50% av en heltid, i timmar avses en arbetstid understigande 908 timmar/år.

Medarbetare som är sjukskrivna omfattas av erbjudandet.
Tjänstlediga och föräldralediga medarbetare omfattas inte av erbjudandet.

Sänkt nivå på friskvårdsbidraget

Beslutet om att sänka friskvårdsbidraget är fattat i budgetförutsättningarna för år 2021 och utreddes i samband med uppdrag reviderad budget 2020/2021 där Personalavdelningen fick i uppdrag att se över personalkostnader. Frågan är samverkad med de fackliga organisationerna på CESAM.

Uppdraget ingick som en del i en rad olika besparingsåtgärder som skulle genomföras med anledning av det ansträngda ekonomiska läge som kommunen, liksom många andra kommuner, befinner sig i.

Senast uppdaterad: 8 januari 2021