Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

God Jul & Gott Nytt År

2020 - året som inte blev som det var tänkt. När vi gick in i 2020 var det mycket som var annorlunda och det är nog få av oss som hade kunnat ana att året skulle utveckla sig på det här sättet. Det har påverkat oss både i vårt vardagliga liv och i vårt arbete och hur vi har kunnat erbjuda kultur- och fritidsverksamhet till Haninge invånare.

Juldekorationer Foto: Mostphotos

Just nu är det kraftiga åtgärder som gäller i våra verksamheter och det påverkar både medarbetare och besökare. Corona har på alla sätt satt sin prägel på året som varit och hur vi tillsammans som förvaltning har hanterat det är en de delar jag är mest stolt över.

Ni har hanterat snabba omställningar, ställt upp för varandra och varit beredda att stötta andra förvaltningar. När verksamhet inte har gått att bedriva på vanligt sätt har ni ställt om och hittat nya kreativa vägar och alltid med invånarnas bästa för ögonen. Allt det till trots tror jag att det är många med mig som gärna sätter punkt för 2020 och tar sikte mot ett nytt år.

Och vi har ett minst sagt spännande år framför oss 2021. Även om vi kan anta att pandemin även fortsättningsvis kommer påverka oss och våra verksamheter så har vi flera stora utvecklingsprocesser framför oss som kommer att bidra till att vi kommer att kunna erbjuda en ännu bättre och mer tillgänglig verksamhet.

Vi kommer bland annat att ta fram en ny biblioteksplan som pekar ut den fortsatta riktningen framåt för våra bibliotek. Vi ska påbörja arbetet tillsammans med föreningslivet med att implementera och förverkliga det idrottspolitiska programmet, där fokus är att få fler människor i rörelse och där alla kan idrotta och vara aktiva utifrån sina egna förutsättningar. Kulturskolan har redan påbörjat ett omfattande utvecklingsarbete där nya arbetssätt och metoder kommer att börja tillämpas samtidigt som utbudet ska breddas med förhoppningsvis fler upphandlade aktörer.

Den öppna ungdomsverksamheten har under 2020 genomfört ett omfattande utvecklingsprojekt och står nu inför att påbörja förankringen och implementeringen av nya arbetssätt och metoder som ska fungera som ett komplement till den redan befintliga verksamheten. På samma sätt som för kulturskolan så syftar den här utvecklingsresan till att nå nya målgrupper, bredda verksamheten och hitta former och strukturer som ger verksamheterna bättre förutsättningar att svara upp mot barn och ungas behov i framtiden. Vi inleder också ett omfattande arbete med att se över och förbättra vårt interna ledningssystem för att det ska bättre kunna svara upp mot verksamheterna behov av tydlighet i mål- och resultatstyrning, vårt interna kvalitetsarbete och uppföljning och analys av resultaten.

Som ni ser så kommer vi vid sidan av all ordinarie löpande verksamhet ha fullt upp under 2021 och jag ser så mycket fram emot att få starta upp det nya året tillsammans med er.

Ni har alla på olika sätt bidragit till att vi nu med stolthet kan lämna 2020 bakom oss. Förvaltningen har trots rådande omständigheter haft ett fantastiskt år på många sätt där nya verksamhetsformer uppkommit, där vi brutit ny mark och fått gå i framkant och där andra kommuner valt att ta del av våra arbetssätt för att lära och inspireras. Jag är så oerhört stolt och glad över det fina arbete ni utför varje dag och jag hoppas att ni därför får möjlighet till lite ledighet och att ni får en riktigt fin jul och ett gott nytt år!

Linda Peltonen, tf förvaltningschef med ledningsgrupp

Senast uppdaterad: 18 december 2020