Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet fortsätter med växelvis distansundervisning

Efter regeringens och Folkhälsomyndighetens justerade rekommendationer i veckan har Haninge kommuns gymnasieskolor beslutat bedriva växelvis distansundervisning, från och med måndag den 25 januari.

Foto: MostPhotos

Beslutet innebär en gradvis återgång till närundervisning, undervisning på plats, som kombineras med fjärr- och distansundervisning. Undervisningen på plats planeras enligt ett schema från skolledningen för att sprida ut eleverna och minska trängsel. Den öppna skolan är viktig för barns och ungas hälsa. Folkhälsomyndigheterna rekommenderar att minst 20 procent av undervisningen bedrivs på plats i skolan.

Vad är distans- respektive fjärrundervisning? 

Distansundervisning är undervisning på distans, den kan ske digitalt men även med hjälp av böcker eller annat material. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument och chattar. Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som sker digitalt i realtid. 
Närundervisning är undervisning på plats i skolan. 

Beslutet kan komma att ändras eller förlängas. 
Information om vilka tider som gäller för respektive klass skickas ut direkt från skolorna i den pedagogiska plattformen Vklass.

Läs mer om de nya rekommendationerna här

Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen. 

 

Senast uppdaterad: 22 januari 2021