Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Distansarbete på heltid för dem som har möjlighet från den 21 december

Kommundirektören har beslutat att de som har möjlighet och har ett distansarbetsavtal ska arbeta hemifrån på heltid från den 21 december. Anledningen är regeringens och Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer och restriktioner samt den betydande smittspridningen i länet utan tecken på avmattning.

Man som sitter vid sin dator i hemmamiljö Foto: Mostphotos

– Vi är väl förberedda för detta och har ett omfattande stöd i både rutiner och avtal avseende distansarbete som gör att vi enkelt kan öka omfattningen av distansarbete.

Samtidigt  är det långt ifrån alla som har möjlighet att arbeta på distans. Men för att kraftfullt bidra till att smittspridningen ska minska så ska de som har möjlighet och har ett distansarbetsavtal arbeta hemifrån. Det skapar oss bättre förutsättningar att fortsätta bedriva vår samhällsviktiga verksamhet efter ledigheterna, säger Gunilla Ejefors Lublin.

Vad är skillnaden mot tidigare beslut om distansarbete?

– Vi jobbar ständigt med de tre perspektiven smittspridning, arbetsmiljö och samhällsviktig verksamhet. Nu är vi ett sådant läge att vi måste ta mer hänsyn till smittspridningsperspektivet varpå vi ökar omfattningen av distansarbete för dem som har möjlighet. Chefer har fortfarande ansvar för arbetsmiljön men det ansvaret sker under denna period på distans, säger Gunilla.

Beslutet i korthet

  1. När det gäller de medarbetare som har möjlighet att arbeta hemma och har detta reglerat i distansarbetsavtal gäller from den 21 dec kl 15.00 att dessa personer ska arbeta hemifrån fram tom den 24 januari 2021. Det innebär att samtliga chefer skyndsamt måste säkerställa att sådana funktioner som bidrar till att upprätthålla viktiga funktioner såsom exempelvis posthantering, vilket i sig infattar leverans av post, mottagande av post samt hantering av handlingar rörande offentlighetsprincipen och övriga myndighetsbeslut, finns på plats. Detta gäller även sådana arbetsuppgifter som omfattas av sekretessbestämmelser och därmed inte kan utföras på distans.
  2.  Alla chefer inom samtliga förvaltningar och bolag måste fortsätta arbetet med att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för de medarbetare som måste befinna sig på sin arbetsplats. Det innebär att i dialog med skyddsombud ständigt analysera de risker som medarbetare kan utsättas för på arbetsplatsen. Alla handlingsplaner och riskbedömningar ska diarieföras och de aktiviteter som bidrar till en säker och trygg arbetsmiljö ska skyndsamt genomföras.  
  3. Efter den 24 januari återgår Haninge kommun till gällande distansarbetsavtal och de rutiner som respektive förvaltningsdirektör/chef har beslutat. 

Ovanstående betyder därför att möjlighet att arbeta hemma utgår ifrån de rutiner som gällde under våren och före den 1 nov. Det innebär att chefer redan ska ha analyserat vilka funktioner och medarbetare som måste vara på plats. Det är viktigt att det finns utpekade personer på plats för att hantera inkommande handlingar och posthantering. För dessa personer gäller (precis som för de medarbetare som dagligen finns ute i våra samhällsviktiga verksamheter) att chefer gör riskbedömningar utifrån verksamheternas krav och behov, möjligheter att ta sig till och från arbetet och därmed planerar arbetstider utifrån detta.

För dem som behöver öka omfattningen av distansarbete är det fortsatt  viktigt att ha en nära dialog med närmsta chef för att säkerställa en god arbetsmiljö.

– Det här är en tuff situation och vi kan reagera olika på detta. För en del blir vardagspusslet enklare att hantera, för andra kan en känsla av isolering tillta. Just därför är det så viktigt att vi fortsätter arbeta med att hitta sätten att ha en gemenskap i den digitala tillvaron som nu ökar, säger Gunilla.

Beslutet gäller till och med den 24 januari. Haninge kommun följer händelseutvecklingen noggrant och samverkar med SSR inför att nya beslut ska fattas.

Här hittar du frågor och svar kring distansarbete på heltid från och med den 21 december

Senast uppdaterad: 21 december 2020