Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Stabilt läge på social- och äldreomsorgen

Hej Siw Lidestål, social- och äldredirektör!

Siw Lidestål, social- och äldredirektör Siw Lidestål, social- och äldredirektör Foto: Fredrik Hjerling

Hur är läget i Haninge kommuns social- och äldreomsorg?

Jag bedömer att situationen som helhet i våra verksamheter är lugn och mer stabil. Vi har lärt oss otroligt mycket om viruset och om hur det smittar och vi har utifrån detta utvecklat våra arbetssätt. Vi har kunnat stänga den tillfälliga corona-avdelningen på Hagagården. Nu gäller det att hålla i och hålla ut så att vi kan hålla våra verksamheter smittfria.

Vilka förändringar har gjorts inom social- och äldreomsorgen till följd av corona?

Våra öppna verksamheter är otroligt viktiga för kommunens invånare och vi har hela tiden haft inriktningen att ställa om istället för att ställa in. Exempelvis har våra träffpunkter för seniorer ställt om till uteverksamhet. Även Familjecentralen har träffar utomhus. Vi erbjuder föräldrastöd via telefon och digitala föräldrastödskurser. Under hösten kommer vi att livesända föräldraföreläsningar.

På vård- och omsorgsboendena har mötesplatser anordnats utomhus med tydliga besöksrutiner så att våra äldre kan träffa sina närstående. Just nu ser vi även över hur säkra möten ska kunna genomföras inomhus när hösten och kylan kommer.

Hur väl rustade är verksamheterna om vi skulle få en andra våg av ökad smittspridning?

Mina medarbetare har nu god kunskap i hur man gör vid misstänkt smitta, konstaterad smitta och att hantera basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Vi följer myndigheternas rekommendationer om skyddsutrustning och fortsätter med provtagningsrutiner.

Under sommaren granskades våra särskilda boenden av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Vi fick inga anmärkningar och IVO har inte heller behövt göra någon fördjupad granskning hos oss i Haninge vilket är ett bevis för att vi arbetar utifrån riktlinjer och rekommendationer.

Vi kommer att satsa på att utveckla kvalitén i insatserna för de äldre. Delvis genom att se till att enheterna har rätt bemanning så att vi kan ha färre extraanställda vilket ger bättre kontinuitet för de äldre samt att de inte behöver ha lika många kontakter med olika personer. Delvis genom att erbjuda medarbetare vårdbiträdes- och undersköterskeutbildningar genom den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet, som omfattar både kommunens och de privata vårdföretagens medarbetare.

Nu när hösten snart är här är det många som känner oro, hur kan vi arbeta framåt?

Vi hanterar tidernas största utmaning och vi gör det tillsammans. Utan allas vilja och samarbete skulle det aldrig gå! Vi har bevisat att vi tillsammans klarar av stora utmaningar och förändringar och det är något vi alla ska ta till oss och vara stolta över.

Senast uppdaterad: 13 augusti 2020