Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunens centrala krisledningsorganisation övergår till bevakning

Kommunen har sedan i våras aktiverat sin krisledningsorganisation med anledning av coronapandemin. Genom den ökade beredskapen samt den stärkta förmågan har många uppgifter kunnat hanteras och beslut fattats snabbt av krisledningen. När Region Stockholm och samverkan Stockholm (SSR) nu bekräftar ett stabilare läge övergår den centrala krisledningsorganisationen till bevakningsläge med fortsatt god beredskap.

Den centrala krisledningsorganisationen under ledning av kommundirektören infördes i början på mars. Detta för att säkerställa uthållighet och möjlighet till hantering av många olika coronarelaterade arbetsuppgifter. När ett stabilare läge nu infinner sig i regionen väljer den centrala krisledningsorganisationen i kommunen att övergå till ett så kallat bevakningsläge. Det innebär att arbete relaterat till coronaviruset numera ingår i den ordinarie verksamheten. Arbetet med coronaviruset följs regelbundet upp genom kommundirektörens ledningsgrupp, KDLG.

– Faran är inte över och vi bevakar frågor och utvecklingen gällande coronapandemin löpande. Nu kan vi också ta oss tid och se tillbaka på våren. Vad har gått bra, vad tar vi med oss och vilka justeringar behöver göras framåt, säger Magnus Gyllestad kommundirektör.

Tillsammans håller vi i och håller ut

Arbetet med att minska smittspridningen fortsätter. Vi behöver aktivt arbeta för att bidra och minska coronapandemins påverkan på kommunens verksamheter. Därför fortsätter vi att  löpande följa rekommendationerna från regionala och nationella myndigheter för att upprätthålla vår goda beredskap inför nya scenarion och skeden som kan uppstå under hösten.

– Genom de erfarenheter och kunskaper som vi bär med oss från våren går vi starka tillsammans in i höstens fortsatta utmaningar. Tillsammans hjälps vi åt och påminner varandra om att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk, säger Magnus Gyllestad, kommundirektör

Under vår och sommar har information rörande coronapandemin publicerats löpande på HINT. Fortsätt att hålla dig uppdaterad.

– Nu får vi inte slappna av. Vi kommer alla på olika sätt arbeta med frågor gällande coronaviruset Vi ska aktivt allihop bidra till det viktiga arbetet som gör att vi minskar smittspridningen. Tillsammans ska vi känna oss stolta och trygga över det arbetet vi hittills har gjort. Jag vill än en gång tillsammans med min ledningsgrupp, framföra ett stort tack till alla er som dagligen gör stora insatser för att ge medborgare och företag god service och stöd i de samhällsviktiga verksamheter som vi har i kommunen säger Magnus Gyllestad, kommundirektör

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020