Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fortsatt utveckling av byggprojekt i Haninge kommun

Haninge kommun fortsätter arbeta för att motsvara det höga trycket på bostadsmarknaden. Bara under de senaste tre åren har det färdigställts över 1 700 bostäder som kommer både unga och nyinflyttade Haningebor till del. Den av kommunfullmäktige beslutade översiktsplanen pekar på att Haninge redan 2030 kan nå 105 000 invånare. För att kunna erbjuda attraktiva hem åt nya Haningebor fortsätter planeringen nu för att det ska byggas i snitt ytterligare 750 nya bostäder per år.

Ett av företagen som anmält intresse att bygga nya bostäder i Haninge är Flexon. Förutom den planerade byggnationen av 21 lägenheter på Lisebergsvägen ser vi tillsammans på fler möjligheter till andra byggprojekt. Haninge vill arbeta med hållbarhet och långsiktiga lösningar och ser stora fördelar med samarbetet då Flexon har ett intressant koncept.

Haninge kommun ska nu snabbutreda om det finns fler platser där Flexon kan bygga, detta eftersom tidplanen för byggnationen på Lisebergsvägen har förändrats bland annat på grund av den tidigare missen i avtalshanteringen. Detta ger oss möjligheter att ta tillvara företagets kompetens och engagemang. Haninge ska vara en kommun som ser lösningar utan att ge avkall på myndighetsutövningen, bygglovsprocesser och det rättsliga läget. Genom detta uppfyller båda parter sin del av överenskommelsen och ytterligare förseningar i kommande byggprojekt undviks.

Haninge kommun har ett stort behov av både ungdomsbostäder och tillfälliga bostäder för personer som av olika skäl har svårt att få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Haninge kommun arbetar målmedvetet för pragmatiska och realistiska lösningar som håller för alla parter.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2020