Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förändringar i Heroma

Nu är de övergripande justeringarna av social- och äldreförvaltningen klara och löneenheten planerar nu för att genomföra ändringarna i vårt personalsystem Heroma. Målet är att ändringarna ska vara klara i början av september. Det kommer under några veckor innebära en påverkan för er som chefer och era medarbetare.

Innan arbetet påbörjas behöver löneenheten få respons på ett par frågor.

Frågor för varje avdelning att ge respons på senast 10 augusti:

  1. Finns det fasta fördelningar på personer inom er verksamhet så behöver ni meddela löneenheten det. Maila till supportlon@haninge.se
  2. Om administratörer ska ha behörigheter i Heroma och få sms/mail från sjuk och frisk, måste vi få information om det. Maila till supportlon@haninge.se och bifoga behörighetsblankett.

Förbereda sig på när omorganisationsarbetet arbetet påbörjas vecka 35:

  1. Under tiden löneenheten arbetar med omorganisation och behörigheter, kommer du inte att kunna se/hantera Heromaärenden. Ni meddelas vart efter avdelningarna är klara.
  2. Sjuk- och friskanmälan påverkas i 2 veckor, under tiden ska personalen fortsätta sjukanmäla sig men även kontakta närmaste chef.
  3. Om personal ska flyttas ska alla gamla scheman avslutas och nytt schema ska skapas på nya verksamhetsunderlag. OBS! kopiera aldrig gammalt schema. Stäng även resursscheman. Om personal flyttas ett datum längre fram i tiden kan nytt schema göras från det datumet, förutsatt att ansvaret finns. (Manual finns på HINT och länk till manual finns självservice under översikt).

Har ni frågor om detta kan ni i första hand vända er till supportlon@haninge.se eller Linda Asplund på social- och äldreförvaltningen.

Övriga påverkan i system och mappar:

Digital utveckling kommer också att genomföra ändringar under den här perioden vilket kan påverka åtkomst till andra verksamhetssystem, intranätet och gemensamma mappar under vecka 35-36.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020