Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Dags för ny trygghetsmätning

Haninge kommun genomför trygghetsmätningar vartannat år över den upplevda tryggheten i kommunen. Ett resultat som sedan ligger till grund för arbetet med trygghetsskapande insatser i kommunen. Mätningen berör 1 500 personer och påbörjas i augusti.

I månadsskiftet augusti-september genomför Haninge kommun en trygghetsmätning. 1500 personer boende i kommunen kommer att bli uppringda med en önskan om att besvara några frågor om huruvida de känner sig trygga bland annat i sitt hem, i sitt närområde och i kollektivtrafiken. Resultatet ger kommunen en riktning och möjlighet till att planera det övergripande trygghetsarbetet. Undersökningen kommer att vara en viktig byggsten i revideringen av det samverkansavtal som kommunen har tillsammans med Polisen.

Det är SKOP som kommer att genomföra telefonintervjuerna, på uppdrag av Haninge kommun. SKOP är ett fristående opinions- och marknadsundersökningsföretag som kommunen upphandlat för detta uppdrag.

Trygghetsmätningar i Haninge

Sedan 2006 har Haninge kommun genomfört trygghetsmätningar regelbundet och sedan 2014 har dessa genomfört vartannat år.

Utifrån undersökningen som genomfördes 2018 fick Haninge kommun ett trygghetsindex på 1,63. Trygghetsindexet består av 32 indikatorer och summeras mellan 0 till 6 där ju lägre siffror desto bättre trygghetsindex.

Läs mer om trygghetsmätningar i Haninge kommun

Senast uppdaterad: 17 augusti 2020