Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Snart kan nästa etapp för omvandlingen av Haninge centrum börja

Detaljplanen för Haninge centrum, etapp 1, godkändes på stadsbyggnadsnämnden den 1 april. Målsättningen är att den ska upp för antagande i kommunfullmäktige den 14 april. Den nya detaljplanen innebär att Haninge centrums fasad mot Nynäsvägen kan bli mer stadslik med en biograf och lokaler i bottenvåningen. Biografbyggnaden ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och samverka väl med omgivande bebyggelse i Handen. Två detaljplaner som varit på granskning, Jordbro centrum och Bovieran i Vega, godkändes också och går nu upp till kommunfullmäktige för antagande.

- Det var flera viktiga detaljplaner uppe på aprilnämnden. Vi jobbar på bra, trots rådande omständigheter, och gör en viktig insats för att Haninge ska fortsätta växa och kunna leverera bostäder enligt uppsatta mål, säger Anna W Haapaniemi, stadsbyggnadschef.

Status på budget- och investeringsbudgeten samt ärendestatistik

Förvaltningen redovisade resultat- och investeringsbudgeten på nämnden och förvaltningen visar på en budget i balans. På driftsidan har förvaltningen ett överskott på 1,4 mnkr vilket beror främst på lägre kostnader jämfört med budget inom vinterväghållning. Inom investeringssidan är endast 3 procent av budgeten upparbetad. Det är främst på grund av att en försenad upphandling av ramavtal har medfört att både entreprenörer och konsulter är efter i hanteringen inom de flesta VA-projekten.

Trots coronasituationen ser vi inte någon försämring på ärendeingången på bygglovssidan och vi håller fortfarande våra ledtider väldigt bra. Däremot har vi ändrat vårt arbetssätt och bygglovscenter genomför nu möten med sökanden digitalt. För avdelningen geografisk information är det framför allt andelen lantmäteriförrättningar som har minskat till drygt hälften. Avseende nybyggnadskartor och tomtkartor är det ett något lägre inflöde.

Stadsbyggnadsnämnden i korthet

  • Taxa för plan- och bygglovsområdet sam mät- och kartteknisk verksamhet
  • Taxa för båtplatser Fiskarhamnen Dalarö och Dalarö kanal
  • Detaljplan för Haninge centrum, etapp 1
  • Detaljplan för Täckeråker 1:10, Bovieran
  • Detaljplan för Jordbro centrum, Kalvsvik 1:4, 1:16 med flera
  • Detaljplan för del av Stav 1:38 med flera, Tungelsta södra, inför granskning nr 2
  • Fem tillsynsärenden

För mer information se respektive ärende och beslut från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 1 april.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020