Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här jobbar vi för att stötta våra företagare i Haninge

Coronaviruset smittspridning i samhället ger stora konsekvenser på vårt land men också på Haninge kommun. Ett område som påverkas kraftigt av smittspridningens följdeffekter är det lokala näringslivet och i förlängningen vår arbetsmarknad. Så här jobbar vi för att stötta våra företagare i Haninge.

Foto: Fredrik Hjerling

Haninge kommun har i grunden livskraftiga företag men vi befinner oss nu i ett osäkert läge på grund av smittspridningen. Det ger stora konsekvenser för många lokala företag i Haninge. Kommunen har därför sett över sitt arbete när det gäller ett antal näringslivsfrämjande åtgärder. Det handlar om att stärka företagens likviditet men också att på olika sätt förenkla för företagen där det är möjligt. Det är viktigt att resurser och beslut som fattas får en bra effekt. Beslut tas därför med utgångspunkt från det arbete som bedrivits sedan flera år i enlighet med den näringslivsstrategi som kommunfullmäktige antog 2017.

– Det är av yttersta vikt att de livskraftiga företag som finns i kommunen ska få stöttning så att de kan hantera en situation som för alla har varit svår att förutse. Vi gör nu en extra genomlysning för att se vad vi kan göra lokalt. Vi följer utvecklingen noggrant och ökar beredskapen för att agera ytterligare. Nu behöver vi alla hjälpas åt för att backa våra företagare i Haninge, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande

För att mildra konsekvenserna av det nya coronaviruset och underlätta för våra företag att hantera situationen kommer följande näringsfrämjande åtgärder som vidtagits eller beslutats om att genomföras:

  • Fokus på lotsverksamheten; Nyföretagarcentrum har fått i uppdrag att utöka sitt rådgivningsstöd till småföretagare i kommun.
  • Kommunen ålägger sin verksamhet att i möjligaste mån använda lokala företag/anläggningar vid bokning av konferenser, möten och aktiviteter.
  • Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
  • Vi hanterar omgående våra yttranden till Polisen gällande ansökningar från restauranger om uteserveringar och butiker som vill flytta ut en del av sin verksamhet på gatan.
  • Kommunen upprättar en hemsida för att säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen
  • Kommunen ser över om kommunen kan tidigarelägga planerade kommunala investerings- eller renoveringsprojekt.
  • Uppskjuten planerad tillsyn för dem som önskar från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOFH).
  • En månads uppskov på fakturerade avgifter kan ges om företaget kontaktar SMOFH.

Fakta:

De branscher inom näringslivet som är mest drabbade i nuläget är hotell, restaurang, handel, transport samt kultur, nöje och fritid. Över 1500 av Haninges 6700 företag finns inom dessa sektorer.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020