Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Personalbemanningen inom social- och äldreförvaltningen

Social- och äldreförvaltningen är en av de förvaltningar som haft hårdast tryck på sig sedan corona-pandemin snabbt spred sig till Sverige. Sedan starten har frågor kring bemanning, smittspridning på äldreboenden och skyddsutrustning hanterats och diskuterats dagligen. För att möta både den ökade sjukfrånvaron och stundande sommarledigheter har förvaltningen nu arbetat intensivt med att lösa bemanningen i verksamheterna.

Två sjuksköterskor sittandes vid ett skrivbord. Foto: MostPhotos.com

Sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden alla viktiga yrken för att få verksamheten att snurra. I hela landet finns en stor efterfrågan på sjukvårds- och omvårdnadspersonal, så även i Haninge kommun.

– Vi har gjort en behovsinventering av hela social- och äldreförvaltningen, berättar Åsa Rannberg, HR-partner. Efter inventeringen har vi kunnat se att vi ska lägga fokus på äldreomsorgens verksamhet och att rekrytera fler vårdbiträden och undersköterskor i första hand.

På förvaltningen finns sedan tidigare en enhet, Bemanningscentrum, vars uppgift är att rekrytera personal. På enheten finns lång erfarenhet och en gedigen ”bank” av intresserade personer att kontakta.

– Genom att Bemanningscentrum redan har många som arbetar som timvikarier finns det ett bra rekryteringsunderlag. Vi kan nu erbjuda många fler kortare anställningar över sommaren. Dessutom är det många nya personer som svarat på Bemanningscentrums annonsering efter sommarvikarier.

Kommunen har sedan flera veckor tillbaka en förvaltningsgemensam grupp som enbart arbetar med bemanningssituationen: Planeringsgrupp bemanning. Gruppen stämmer löpande av sjukskrivningar och behov från olika verksamheter.

Maria Willix, avdelningschef för Stöd och serviceinsatser på social- och äldreförvaltningen, är en av dem som sitter med i gruppen och hon rapporterar att bemanningsläget är under kontroll.

– Det är totalt cirka 125 personer som ska rekryteras till hemtjänst, vård- och omsorgsboende och särskilt boende SOL/LSS. Av detta är 87 stycken tjänster nu tillsatta. Rekryteringen av sommarvikarier sker parallellt och den är under kontroll och i fas.

Förvaltningen försöker också hitta nya lösningar för att få verksamheten att fungera optimalt. Ett sätt är att ta in så kallade serviceassistenter. Det är en ny yrkeskategori som kan avlasta omvårdnadspersonalen genom att utföra vissa serviceuppgifter. Det handlar exempelvis om att ta emot leveranser, hjälpa till vid måltider och enklare undanplockning och städning.

– Serviceassistenter rekryterar vi bland personer som i nuläget står långt ifrån arbetsmarknaden. Det känns bra att vi inte bara kan avlasta omvårdnadspersonalen utan även ge dessa personer arbetslivserfarenhet på detta sätt. Min bild är att vi totalt har ett förhållandevis gott läge, avslutar Åsa.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020