Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Krav på läkarintyg slopas tillfälligt

Nu slopas kravet på läkarintyg för att undvika en ökad belastning på hälso- och sjukvården. Vi reder ut hur du som medarbetare ska göra, och vad du ska tänka på kring sjuklön och karensavdrag.

Foto: Mostphotos

Läkarintyg först från dag 21

Riksdagen beslutade 2 april om undantag från krav på läkarintyg. Det betyder att du som medarbetare inte längre behöver styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom intyg av läkare eller tandläkare. Lagändringen trädde i kraft den 2 april, men bestämmelserna om läkarintyg ska tillämpas redan från den 13 mars.

Syftet med att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden är att minska riskerna för att smitta sprids och undvika en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en redan ansträngd situation. Det slopade läkarintyget gäller alla sjukdomar, inte bara covid-19.

Försäkringskassan har också ändrat sina tidsfrister för läkarintyg. Om en arbetstagare fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste hen lämna in ett läkarintyg vid ansökan om sjukpenning. Detta läkarintyg ska även ges till arbetsgivaren.

Uppehåll i anvisat läkarstöd inom Haninge kommun

I samband med lagändringen gällande läkarintyg så har Haninge kommun beslutat att upphöra med Anvisat läkarstöd under motsvarande period. Detta beslut gäller från 2 april och så länge den nya lagen om undantag från krav på sjukintyg tillämpas, dock längst till den 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov komma att ändras eller förlängas.

Om anvisat läkarstöd

Du ansöker själv om ersättning för karensdagar

Karensavdraget är som tidigare meddelats också slopat. Kommunen gör fortfarande karensavdrag och varje medarbetare får sedan söka ersättning själv från försäkringskassan.

Frågor och svar för dig som är anställd eller är arbetssökande

Med start den 1 april tar staten över hela ansvaret för arbetsgivarens sjuklönekostnader. Detta gäller till och med den 31 maj i första hand. Exakt hur detta ska hanteras håller på och utredas av Försäkringskassan.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020