Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hemtjänsten inför specialteam för brukare drabbade av coronaviruset

Haninge kommuns hemtjänst inför ett specialteam inom sin verksamhet för att hjälpa personer med konstaterad smitta, covid-19 samt personer med omfattande symtom. Genom att inrätta ett specialteam kan vi bidra till att minska smittspridningen.

Ordinarie hemtjänstutförare, kommunal eller privat, ska kunna överlåta omsorgsinsatsen för någon som har smitta eller har misstänkt smitta till specialteamet. Teamet kommer att utrustas med det skyddsmaterial som behövs det vill säga handskar, visir, förkläden, handdesinfektion.

Så hanterar vi covid-19 i hemtjänsten

Hemtjänstutförare kommer att informera biståndshandläggare på kommunen om att covid-19-smitta är konstaterad eller att en person har symtom. Handläggaren kontaktar berörda och berättar att kommunens specialteam kommer hjälpa personen under tiden han eller hon är sjuk. Det är ansvarig läkare som bedömer när personen är tillräckligt frisk för att återgå till sin vanliga hemtjänstutförare.

Personer som kan bli aktuella för specialteamet är om de har fått ett positivt provsvar för covid-19 eller har feber över 38 grader och minst två av följande symptom; luftvägssymtom, hosta, ont i kroppen, nedsatt allmäntillstånd.

En person förs enbart över när den själv är smittad, inte om anhörig har smitta eller ovanstående symtom.

Vi söker dig som vill vara med och förstärka detta team

Senast uppdaterad: 23 juli 2020