Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge närmar sig 94 000 invånare enligt den nya befolkningsprognosen

Varje år tar kommunen fram en ny befolkningsprognos. Den visar prognostiserad befolkningsutveckling för Haninge från 2020 – 2030. Prognosen tas fram två gånger per år som underlag för kommunens budget och planering. Ett viktigt verktyg för att kunna göra god planering för framtida behov av kommunal service.

I den första prognosen som genomförs på våren kan man se hur det ser ut för hela kommunen och senare under våren görs en prognos som delas upp på geografiska delområden. Under hösten görs en totalprognos för hela kommunen. Vanligtvis görs befolkningsprognosen för tio år framåt, vilket skulle vara en prognos från 2020 till och med 2029. Men i år görs kommunens prognos fram till år 2030.

Vad säger befolkningsprognosen?

Vid utgången av 2019 hade Haninge kommun totalt 92 095 invånare. Det är en ökning med 2 106 invånare under året. Enligt befolkningsprognosen beräknas Haninge kommun ha 94 400 invånare i slutet av 2020. Redan år 2023 beräknas kommunen passera 100 000 invånare och år 2030 har den siffran ökat till att vara 114 200 invånare.

Dessa siffror visar att Haninge kommun beräknas öka med drygt 22 000 invånare fram till år 2030. Det motsvarar en befolkningsökning på 24 procent. Den främsta förklaringen till kommunens prognostiserade befolkningsökning är ett positivt flyttningsnetto. Ett flyttningsnetto handlar om hur många som flyttar till och från kommunen, siffran innebär således att det är fler som flyttar in i Haninge kommun.

I Haninge finns också ett bidragande födelseöverskott, vilket innebär  att fler barn föds än personer som avlider under året. Befolkningsprognosen i jämförelse med Översiktsplan (ÖP) 2030 prognostiserar en högre befolkningsökning. Detta beror på att ÖP bygger på äldre antaganden vid en tidpunkt där byggkonjunkturen var lägre.

Hur genomförs en befolkningsprognos?

När en befolkningsprognos beräknas så görs ett antal antaganden som bygger på historisk data och framtida risker. Det är antaganden om fruktsamhet, dödlighet, inflyttning och utflyttning. I och med att det planeras nya bostäder under denna prognosperiod, 2019-2030, behöver det också tas med i befolkningsprognosen. Antagandet om hur många bostäder som kommer att byggas under perioden bygger på antalet bostäder som är med i en pågående eller färdig planprocess. Dessa bostadsantaganden sträcker sig inte över hela befolkningsprognosens period. För de senare åren i befolkningsprognosen bygger antaganden istället på kommunens riktlinje om att möjliggöra minst 750 bostäder per år.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020